Det finns invandrar barn i dagens samhälle som lever under hot och förtryck. Många känner sig annorlunda och inte som dom andra barnen.

Att inte få gå på samma klassfest som dom andra i klassen, eller aldrig få följa med någon hem efter skolan kan kännas jobbigt för många.

Och många barn vet ju inte varför det är så, dom känner sig annorlunda och mår dåligt över det.

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en organisation som hjälper barn med problem. Dit kan man ringa om man behöver stöd och någon att prata med.

Arbetar med upplysning

BRIS erfarenheter med invandrarbarn och deras familjer är att de har en begränsad kunskap om till de stödgrupper som erbjuds till invandrar familjer. Stödinsatserna syftar inte bara på att hjälpa till med problem som redan uppstått, utan också minska riskerna att problem ska uppstå genom upplysande arbete.

Syftet är att öka medvetandet om rättigheter och skyldigheter inom familjen, ge möjlighet att påverka och utöva det demokratiska inflytande föräldrar och barn har rätt till. Stödja invandrare och stärka dom i deras föräldraroll, uppmuntra dom för att skapa mötesplatser för samtal inom invandrargrupper och mellan dessa och svenska samhället.

BRIS har även fått 1 850 000 kronor för att bättre kunna nå ut till barn och ungdomar med annan kulturell bakgrund, samt deras familjer. Många av dessa barn som ringer till BRIS har det visat sig ha lite kunskap om hur dom ska förhålla sig i olika sammanhang i det svenska samhället.

Målet med projektet är att öka invandrar barnens och deras föräldrar kunskapen om BRIS och de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige och i det svenska samhället.

Många invandrarbarn har kanske det jobbigt med alla gränser som uppstår mellan dom och svenska barn. Därför är BRIS ett bra sätt att prata ut om problemen.

Nygar Ibrahim på BRIS region Väst i Göteborg säger att det ringer många barn till BRIS, men det är svårt att säga hur många invandrarbarn som ringer.
– Det kommer sällan fram när man pratar för vi frågar inte om vilken bakgrund barnen har.
För det mesta handlar det om precis samma problem som för alla. Det är mycket kärleksproblem och mobbing, men ibland även problem med olika kulturen och skillnader i personlighet mellan barnen, men detta är sällan.

”Vi lyssnar på barnen”

Nygar Ibrahim berättar att hon just nu håller på med ett projekt som inriktar sig på invandrarbarn och deras föräldrar. En statistik som ska avslöja om det märks att barnen har invandrarbakgrund.

Så om det ringer någon och det märks att barnet har en annan bakgrund så ska man markera det, för att se på statistiken om det ringer många barn med invandrarbakgrund till BRIS. Så vad för slags hjälp erbjuder BRIS barnen?

– Jo, säger Nygar Ibrahim. Det är samma hjälp som för alla andra. Vi lyssnar på barnen och försöker hitta möjligheter och lösningar. Vi hänvisar till någon vuxen som barnen kan prata med och har förtroende för, t ex en lärare eller en skolsköterska. Vi försöker även få barnen att finna egna lösningar.

Hur får barn med olika bakgrunder reda på att dom kan ringa till BRIS?

– Vi går ut till olika skolor och berättar om BRIS. Ibland kan det vara barn som ringer och ber oss att komma till deras skola och prata. Vi har kort med telefonnummer och mejladress som vi delar ut. På vår hemsida kan barn skriva till oss, om dom inte vågar ringa.
– Vi delar även ut vårt telefonnummer till föräldrar och upplyser dom om oss, och säger att dom kan berätta för sina barn att man kan ringa till oss.

Malin Norén http://www.munkeback.educ.goteborg.se/

175E.jpg