Visas utanför Sjöfartsmuseet 30 juni – 23 augusti 2012. Hard Rain visar fotografier som belyser människans krock med naturen. Till toner av Bob Dylan lyfts globala frågor kring klimatförändring och fattigdom. Whole Earth? presenterar möjliga lösningar till dessa utmaningar. Utställningen innehåller även ett lokalt perspektiv på miljö och hållbarhet i Göteborg. Hard Rain: Whole Earth? visas utomhus och sker i samarbete med SIDA, Hard Rain Project och Göteborgs stad. Utställningen innehåller starka bilder.

Grisar som agenter för hållbara kvarter
Niklas Wennberg
Niklas Wennberg, verksamhetsledare och grundare, Stadsjord: Man brukar prata om att grisar inte tål stress. Majoren, Majlis och Majvor träffar hundratals förbipasserande en fin dag, men verkar mest uppsluppna över alla kompisar i kvarteret. Kommer hundar går de fram och hälsar, och alla handfallna människor blir bemötta med kärleksfull tolerans.

Hållbarhet kostar två öre
Anna Jansson
Anna Jansson, kartingenjör på Göteborg Vatten: ”Jag reagerar varje gång jag ser det: Turister som köper flaskvatten, för att de inte förstått att här i Göteborg kan man få lika rent vatten direkt ur kranen. För bara två öre litern, en tusendel av priset. Vi är lite ovanliga på det sättet, jämfört med väldigt många andra städer i andra länder. Det är det vi på Göteborg Vatten försöker berätta med de här blå vattenflaskorna vi delar ut på stan.

Pål förvandlar skräp till fynd
Pål Mårtensson
Pål Mårtensson, samordnare för Göteborgs återvinningscentraler, bland annat Kretsloppsparken Alelyckan. ”Jag ser mitt uppdrag som att rädda föremål och råvaror från förbränningsugnarna. Det är vansinnigt att elda upp möbler, kläder eller leksaker som kan användas igen eller göras om till nya saker. Det som eldas upp, är borta för evigt. Jag har arbetat med avfallsfrågorna i tio år. Kretsloppsparken Alelyckan var unik när den invigdes 2007 och är så än idag.

Odlingslycka i Solhusens växthus
Gun och Nils Zachrisson och Liisa Hiltonen
Gun och Nils Zachrisson och Liisa Hiltonen, hyresgäster Gårdstensbostäder: Våren är deras bästa tid i växthuset. Liisa, som inte kan vara utan penséer, petar ner de första fröna i jorden i februari. Några veckor senare är även Nils i gång. Frösådder är deras grej. Varje år drabbas de av samma iver, förväntan och förundran.

Jonas gör det lätt att cykla
Jonas Åker Zeander
Jonas Åker Zeander, projektledare på trafikkontoret, har bland annat arbetat med lånecyklarna Styr&Ställ: Jag blir mer och mer övertygad om att en stad som är bra att cykla i också är en bra stad att leva i. Våra lånecyklar blev snabbt populära och används mycket. Plötsligt syns många fler cyklar som tillåts ta plats i gaturummet. En viktig signal som kan locka nya cyklister.

Aktiv föregångare för passivhus
Emma HedenrydEmma Hedenryd, projektledare Älvstranden Utveckling AB: Går det att bygga så energisnålt? Ja, om man har viljan. Med Hamnhuset gick Älvstranden Utveckling före och visade vägen.