Niklas Wennberg, verksamhetsledare och grundare, Stadsjord: Man brukar prata om att grisar inte tål stress. Majoren, Majlis och Majvor träffar hundratals förbipasserande en fin dag, men verkar mest uppsluppna över alla kompisar i kvarteret. Kommer hundar går de fram och hälsar, och alla handfallna människor blir bemötta med kärleksfull tolerans.

Folk säger att det här har vi saknat. Många tittar förbi varje dag och grisarnas närvaro har ökat stoltheten i kvarteret. Urbana landskap är svältfödda på element som alltid varit en del av mänskligt liv – djur och odling av mat.
Grisarna är här under ett par månader för att förbereda marken för odling. Och de jobbar effektivt. Redan efter ett par veckor har de röjt upp grässvålen. Men jämfört med en jordfräs går det långsamt och det är en pedagogisk poäng. Medan grisarna bökar skapas utrymme för tankar och samtal.

För processen är så mycket större än frågan ’vill du odla?’. Det handlar om existentiella ställningstaganden. Om hur man vill leva sitt kvartersliv – men också om att ta lokalt ansvar för den globala försörjningen. Och antagligen upptäcker vi att det är både roligt och hjärtevärmande att ta ansvar, göra något som ger oss en relation till omvärlden.”

• Stadsjord handlar om odling, lokal mat, samarbete och gemenskap i kvarteret. Det område i Majorna som Majoren, Majlis och Majvor bökade upp är numera en tillsammansodling som drivs av Silverkällans Odlarkållektiv.

• Stadsjord är både en organisation och en metod för att utveckla en urban hållbarhetskultur. I Göteborg är Stadsjord involverad i en rad stadsodlingsprojekt, bland annat som initiativtagare och partner till Kvartersodlat, som är en satsning i den nya stadsdelen Kvillebäcken.