Anna Jansson, kartingenjör på Göteborg Vatten: ”Jag reagerar varje gång jag ser det: Turister som köper flaskvatten, för att de inte förstått att här i Göteborg kan man få lika rent vatten direkt ur kranen. För bara två öre litern, en tusendel av priset. Vi är lite ovanliga på det sättet, jämfört med väldigt många andra städer i andra länder. Det är det vi på Göteborg Vatten försöker berätta med de här blå vattenflaskorna vi delar ut på stan.

Att vi kan ha så bra kranvatten beror allra mest på att Sverige är ett glesbefolkat land med fantastiska sjöar och vattendrag. Bara Göta Älv skulle kunna försörja hela världens befolkning med 10 liter vatten om dagen.
Sedan har vi ju råd att lägga pengar på våra anläggningar också. Men den stora kostnaden är faktiskt inte att rena vattnet, utan att ta hand om ledningssystemet. Det är den delen jag jobbar med som kartingenjör.

Vårt rena kranvatten har visat sig väl värt att satsa på. Det har gjort en enorm skillnad för vår hälsa genom åren. Sedan slipper vi ju mängder av förpackningar och transporter när vi får vårt dricksvatten hemlevererat via ledning. I det perspektivet blir ju kranvattnet en viktig del i en hållbar utveckling.”

• Jämfört med flaskvatten, har kranvattnet ofta en bättre mikrobakteriell kvalitet. Kranvattnet är också alltid garanterat färskt. I ett nyligt smakblindtest i lokaltidningen kom Göteborgs kranvatten tvåa, i tävlan mot sju flaskvatten.

• Kranvattnet kontrolleras minutiöst. Innan det släpps ut i rören testas det för ett 70-tal olika ämnen på ett dussin olika kontrollpunkter, från råvattenintag till utgående dricksvatten. Därtill kommer 1.200 prover varje år ute på det 174 mil långa vattenledningsnätet.