Rätt lösning och vinnarlista för Vårt Göteborg nr 3 2007:

Tio vinnare som vunnit varsitt årskort till Trädgårdsföreningen:

Ulrika Axelsson
Öckerögatan 4c, Göteborg

Solbritt Bengtsson
Hjällbogärdet 21, Angered

Bertil Dylind
Plantagegatan 3B, Göteborg

Bo Eklund
Tideräkningsgatan 20, Göteborg

Anders Gezelius
Ånäsvägen 8A, Göteborg

Allan Johansson
Madängsgatan 14A, Göteborg

Leif Larsson
Stora Kärrs väg 10, Säve

Birgit Lewin
Landsvägsgatan 26, Göteborg

Elisabeth Persson
Storhöjdsgatan 7A, Göteborg

Eivor Rydén
S:t Pauligatan 21C, Göteborg

Priserna kommer med posten!