Vårt Göteborgs omvärldsbevakning. Vad skriver medierna om ostindiefararen Götheborgs seglats till Kina? Sidan uppdateras automatiskt med de senaste rubrikerna.

width=”100%” height=”700″ scrolling=”yes” frameborder=”0″> <a href=”http://www.magentanews.com/magenta/xml/html/10/1/16275.html” title=”http://www.magentanews.com/magenta/xml/html/10/1/16275.html”>Feed</a>