Pål Mårtensson, samordnare för Göteborgs återvinningscentraler, bland annat Kretsloppsparken Alelyckan. "Jag ser mitt uppdrag som att rädda föremål och råvaror från förbränningsugnarna. Det är vansinnigt att elda upp möbler, kläder eller leksaker som kan användas igen eller göras om till nya saker. Det som eldas upp, är borta för evigt. Jag har arbetat med avfallsfrågorna i tio år. Kretsloppsparken Alelyckan var unik när den invigdes 2007 och är så än idag.

Här finns allt på samma ställe: Återanvändning, återvinning och restavfall. I tre butiker kan man köpa begagnade kläder, byggmateriel och andra grejer, en del har reparerats här. Det är som en råvarucentral. Och en mötesplats som nästan magiskt förvandlar ”skräp” till ”fynd”. Vi ser bara vinnare: Den som lämnar blir glad att få ge – och få göra en miljöinsats. Vi är glada att få ta hand om grejerna och den som köper blir glad över att hitta en hyfsat billig sak som man kanske sökt efter i flera år!

Peter Pluntky från Antikrundan i TV har varit här och värderat saker och på våra konstutställningar har vi sålt hundratals tavlor. Vi har haft studiebesök från 130 av Sveriges 290 kommuner och från 50 länder, bland andra Brasilien, Korea, Indien och 20 afrikanska länder. Jag tror att Kretsloppsparken har gett Göteborg lika mycket PR som Ostindiefararen, som seglade till Kina och hem igen.”

• Kretsloppsparken Alelyckan får in 6.400 ton avfall per år. Genom att hjälpa dem som lämnar att sortera ut användbara saker, hindrar man att nästan 400 ton avfall slängs på tippen eller eldas upp. Tack vare det, minskar utsläppen av växthusgaser motsvarande 1.300 ton koldioxid.

• Om alla återvinningscentraler i Göteborg byggs om till kretsloppsparker, skulle det spara in 8.000 ton koldioxid. Det är lika mycket utsläpp som 2.700 bilar, som kör 1.500 mil vardera.