Läs Vårt Göteborgs artiklar om provlyften av tre träd i Kungsparken, mellan Hagakyrkan och Rosenlund. Läs Vårt Göteborgs artiklar om provlyften av tre träd i Kungsparken, mellan Hagakyrkan och Rosenlund.

Vad hittade arkeologen? Hur lät maskinen? Vad tyckte de göteborgare som samlats för att se lyftet? Vad händer nu? Se mängder av klipp och bilder på Vårt Göteborgs facebooksidaLäs hela chatten om träden [2015-10-29]Stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, Karin Holmström, Göteborgs Stads projektchef för Västlänken och Karin Malmquist, Trafikverkets projektledare för station Haga, svarade på göteborgarnas frågor på onsdagskvällen. Det kom in närmare 100 frågor till chatten, experterna hann svara på ungefär 80 av dem under 1,5 timma. Här kan du läsa hela chatten. Se filmen från trädlyftet [2015-10-28]Se Göteborgs Stads tv-inslag från premiärlyftet av träden i Kungsparken vid Hagakyrkan. I dag, onsdag 28 oktober, ska ytterligare två träd lyftas. Har du frågor om träden? Får svar i chatten i eftermiddag mellan kl 17 och 18, då finns ansvariga från Trafikverket och Göteborgs Stad på plats. Lind fick lufttur vid provlyft – Tysk specialmaskin gjorde jobbet [2015-10-27]Under allmän beskådan fick en av lindarna vid Norra Allégatan en luftfärd på tisdagen. Med hjälp av en specialbyggd maskin lyftes den upp och blev hängande en stund. Sedan sattes den åter ner i marken. Lyftet är en del av förberedelserna inför bygget av Station Haga på Västlänken. Målet är att ta reda på hur träden kan tas om hand på bästa sätt. Chatta om träden och Västlänken [2015-10-26]Ansvariga svarar på frågor. Med start i morgon tisdag 27 oktober börjar förberedelserna för att ta hand om träden inför bygget av Västlänken och stationen i Haga. Målet är att bevara så många träd som möjligt. Tre träd mellan Rosenlundskanalen och Hagakyrkan ska provlyftas för att undersöka rötter och markförhållanden. Träd- och markspecialisten Örjan Stål övervakar trädflytten [2015-10-21]”Göteborg gör som Europa.” Specialisten Örjan Stål ska på uppdrag av Trafikverket övervaka hanteringen av träden i Kungsparken och Haga kyrkoplan i samband med planeringen av Västlänken. Att träden skulle fara illa när de flyttas tror han inte på. Tvärtom kan man genom att flytta undan friska träd ta vara på deras stora värden, bevara stora trädbestånd och dessutom minska kostnaderna i stora byggprojekt. Västlänken ska krympa avstånden i hela Göteborgsregionen [2015-10-22]Tågen må flytta under jord, men för att se nyttan av Västlänken måste man höja blicken. För att Göteborg ska fortsätta utvecklas och inte stagnera, då krävs satsningar på hela den västsvenska regionen. Nyckeln är att krympa avstånden i tid.Träd lyfts på prov i Haga – Förberedelse inför Västlänkenbygget [2015-10-16]Hur mår rötterna? Hur ser marken ut? Hur högt når grundvattnet, och hur står det till med fornlämningarna under ytan? Det är några av frågorna som ska få svar när tre lindar i Haga försiktigt ska lyftas upp, granskas och sättas ner igen, som en förberedelse inför att Västlänken börjar byggas om några år.Efter att träden lyftes upp så sattes de tillbaka i samma grop. Den här första linden rätades också upp lite, eftersom den lutade en del före lyftet. Foto: Carin Smederöd