Vättlefjälls naturreservat är ett av de största naturområdena i Göteborg. Det är ett kuperat landskap beläget på en större urbergsplatåp. Naturen är varierad med mosar, löv- och barrskog samt ljunghedar. Friluftsområdet korsas av både Bohusleden och Vättlefjällsleden. De många sjöarna inbjuder till kanotpaddling och fiske.

10F4.jpg
Hållplatser: Kryddnejlikegatan, Persiljegatan

Sitt ner en stund och låt blicken vila över Grästjärns glittrande vatten. Slut sedan ögonen och hör fåglarnas sång. Kan du också höra sorlet från människorna vid Stora Sten-tjärn i norr? När du sitter här vid denna skogstjärn och njuter av stillheten befinner du dig i ett av södra Sveriges största skogs-naturreservat, Vättlefjäll. Gångvägen som du har framför dig kallas Bohusleden; om du går mot norr kan du fortsätta ända till gränsen mot Norge, söderut slutar leden vid Hallandsgränsen.

303E.jpg

Fler naturspots:
Fjällbo ängar – ängsrum med bergen i ryggen
Smithska udden – där berget möter havet
Skändla – fotspår med historiska utblickar
Sjöbergen – fantastisk vy över älvrummet
Västra Delsjöområdet – lövsus i pelarskog vid Stora Torp

Läs mer:
Kartguide visar vägen till 23 naturupplevelser i Göteborg [2010-09-01]
Utvalda smultronställen ska locka göteborgarna ut i naturen [2010-08-30]