Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Trafik

[Publicerad 2019-11-13]

Staden redo för snö och halka

Full beredskap från 15 oktober. Hallå där Håkan Johansson, planeringsledare för gata och spår på trafikkontoret! Nu är det snart vinter och dags för första snön, hur väl förberedda är Göteborgs Stad?

Håkan Johansson.

– Vi är väl förberedda vill jag hävda. Vi har haft ett startmöte med alla berörda parter, som entreprenörer och kollektivtrafik. Vi har stärkt upp våra rutiner för att säkerställa att vi har kontroll på dem. Det fanns några saker som inte fungerade helt tillfredsställande och det har vi tagit lärdom av.

Hur ser resurserna ut jämfört med förra vintern?
– Det är samma – vi har 140–150 maskinella enheter och beredskapspersonal utöver det.

Vad lovar Göteborgs Stad när det gäller vinterväghållningen?
– Bland annat att vi har full beredskap att hantera snö och halka mellan ​15 oktober och 15 april​. Att stora vägar, hållplatser och vissa gång- och cykelvägar ska vara röjda inom sex timmar från avslutat snöfall. ​Bostadsgator snöröjs inom tolv timmar från avslutat snöfall​, men vi kan inte ange en exakt tid för när det sker på en särskild gata. Men om det snöar mer än tio centimeter gäller inte detta löfte utan då har vi en annan prioritering.

Hur mycket snö ska det komma för att ni ska komma ut och röja bort den?
– Det varierar. På hållplatser, cykel- och gångbanor, branta bostadsgator och huvudvägnätet startar snöröjningen senast vid ett snödjup på två-tre centimeter. På bostadsgator är det fem centimeter som gäller.

Cykelbanorna prioriteras före gångbanorna, varför?
– Det grundar sig i politiska beslut att framkomligheten för cyklister är viktig. Och utifrån budgeten har det blivit att vi tar gångbanorna sist.

Om man inte är nöjd med vinterväghållningen kan man kontakta kontaktcenter – är det många som gör det?
– Ja, det är det. Jag vet inte exakt hur många samtal som kommer in, men det är fler än 1 000 stycken på en vinter. Det är jättebra när medborgarna hör av sig. De är min förlängda arm och är till stor hjälp i vår kvalitetssäkring.


Fotnot
Göteborgs Stads kontaktcenter har telefonnummer 031-365 00 00

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling