Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2019-11-22]

Göteborgs stadsdelsnämnder försvinner från 2021

Ersätts av tre nya nämnder. På torsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige om att Göteborgs tio stadsdelsnämnder försvinner och ersätts av tre nya centrala nämnder. Den nya organisationen ska införas 2021.

Se sändningen från kommunfullmäktiges möte

– I och med beslutet i kommunfullmäktige startar nu en omfattande förändring av Göteborgs Stads organisation. Det kommer att innebära en stor arbetsinsats från många medarbetare och chefer i staden. Ambitionen är att verksamheten för dom vi är till för inte ska påverkas i allt för stor utsträckning under själva förändringsarbetet, säger stadsdirektör Eva Hessman.

De nya nämnderna kommer att ha ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet av omorganisationen och att göra vissa fördjupade utredningar.

– Vi ska återkomma till kommunstyrelsen i frågor kring struktur för en nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg, samt utveckling av lokaldemokrati, säger Mats Odhagen, på stadsledningskontoret.

Uppdrag om att stärka den lokala demokratin
Flera befintliga nämnder kommer också att ta över ansvarsområden som i dag ligger på stadsdelsnämnderna. Det handlar om kulturnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden och nämnden för konsument- och medborgarservice.

Dessutom har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan stärka den lokala och digitala demokratin.

– Stadsdelsnämnderna har tagit ett stort ansvar för arbetet med lokalt inflytande. Nu finns det en vilja från kommunstyrelsen att vi ska utveckla detta. Det öppnar upp för fler av stadens nämnder och kommunfullmäktige att vara en del av utvecklingen kring lokaldemokrati och inflytandefrågor. Det handlar också om att i större grad ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Totte Staxäng, på stadsledningskontoret.

Den nya organisationen ska införas år 2021.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium


Julmarknader, utställningar, läxhjälp och mycket mer – här hittar du aktiviteterna!

Se kommunfullmäktiges möte 10 december

Sändningen börjar kl 15 den 10 december.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan för ridsport och översyn av regler för att förenkla för företag är två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 20 november. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling