Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Kultur & fritid

[Publicerad 2014-02-21]

Stadsmuseet drar igång stort tillgänglighetsprojekt

Har fått 2,8 miljoner från Allmänna arvsfonden. Göteborgs stadsmuseum startar nu ett stort teknikprojekt för att göra museets verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, särskilt ungdomar. Funktek heter projektet.

– Vi kommer att rekrytera cirka 100 unga människor med olika funktionsvariationer som ska vara Funktek-piloter, säger Cajsa Lagerkvist, enhetschef för utställningar och kommunikation på museet.

– De är personer med spetskompetens som kommer att ge oss ny kunskap. De får därför arvode för uppdraget, antingen engångsarvode eller en rimlig timlön, beroende på hur mycket de arbetar i projektet.

Utopia är med
Stadsmuseet är projektägare för Funktek, som har fått 2,8 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden.

Arbetet kommer att bedrivas i samarbete med flera organisationer och aktörer, till exempel kulturföreningen Utopia i Göteborg, som i fyra år arbetat för ett vidgat deltagande i kulturlivet.

Mistra-Urban Futures är också med, inom fältet hållbar stadsutveckling, tillsammans med Riksutställningar, som vet hur man utvecklar utställningar. Huvudansvaret för det tekniska tänket vilar på Interaktiva institutet.

– Redan idag kan man med hjälp av smarta telefoner eller ipads uppleva utställningar och debattkvällar på nya sätt, säger Cajsa Lagerkvist.

Stadsvandring hemifrån
Man kan tänka sig en ”mini-Segway” med kamera som fjärrstyrs runt på en utställning, för personer inte kan vara på plats.

– Eller stadsvandringar som kan följas av den som sitter hemma. Exakt hur lösningarna kommer att se ut är inte klart än, men det finns mycket teknik i framkanten. Och där har Interaktiva institutet kunskaperna, säger Cajsa Lagerkvist.

Hon anser att det ytterst är en fråga om demokrati.

– Målet med Funktek är att fler människor ska kunna delta i samtalet om staden och stadens historia. Och få uppleva kultur. Vi vill vara ett museum för alla.

– Och med det här starka partnerskapet kommer resultaten att kunna spridas till andra verksamheter nationellt och internationellt, säger Cajsa Lagerkvist.

Projektet startar omgående och har stöd i ett år, med möjlighet till förlängning.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling