Teknikstöd och framtidsutvecklare. Svenskar lever allt längre. Mellan 2020 och 2040 förväntas antalet 65-plussare i Göteborg öka med fyrtio procent. Göteborg ska vara en bra plats att åldras på och genom stadsutvecklingsarbetet Åldersvänliga Göteborg ska äldres perspektiv stärkas.

Emma Matsson, utvecklingsledare för Åldersvänliga Göteborg.

Åldersvänliga Göteborg är ett stadsutvecklingsarbete som sedan 2021 samordnas av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetet startade 2016 och den senaste handlingsplanen godkändes i maj 2021 och gäller för åren 2021–2024.

– Målet med arbetet i Åldersvänliga Göteborg är att Göteborg ska vara en stad där människor får förutsättningar att behålla hälsa, livskvalitet, självständighet och möjlighet att delta i samhället genom hela livet, säger Emma Matsson, utvecklingsledare för Åldersvänliga Göteborg sedan januari 2022.

Ingår i globalt nätverk

Göteborg är en av drygt 1 000 städer i världen som jobbar med frågan och ingår i WHO:s globala nätverk Age-friendly cities and communities, AFCC. Engagemanget och handlingskraften för att skapa åldersvänliga städer och samhällen runt om i världen ökar stadigt. Och det med all rätt, tycker Emma Matsson.

– Forskning visar att äldre är den grupp som är minst delaktiga i stadsutvecklingen. Det som är bra för äldre är också bra för alla. En inkluderande och åldersvänlig stad är dessutom helt avgörande för välfärden framöver. Det vi gör nu kommer att påverka oss alla.

Får teknikstöd i hemmet

Flera av aktiviteterna i handlingsplanen är i full gång. Ett exempel är aktiviteten Insatser för att öka digital kompetens och delaktighet hos seniorer. I en pilotverksamhet i Nordost får seniorer ta del av teknikstöd i hemmet, kan möta teknikguider på mötesplatser och får kunskap om säkerhet på nätet.

– Ett annat spännande samarbete som vi nu har stärkt ytterligare, är med AgeCap, Sveriges största forskningscenter för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet. Förutom att vi ingår i AgeCaps referensgruppsnätverk kommer Åldersvänliga Göteborg att medverka vid den seminarieserie som under året arrangeras av AgeCap tillsammans med pensionärsorganisationer, säger Emma Matsson.

Framtidsutvecklarna aktiva igen

Arbetet med framtidsutvecklare är igång igen efter pandemin. Framtidsutvecklare är seniorer som rekryterats för att tillsammans bidra ideellt med sin tid och sitt engagemang och vara delaktiga i arbetet med att göra Göteborg mer åldersvänligt.

– Engagemanget för att vara med och fortsätta arbetet för ett åldersvänligt Göteborg tillsammans med Göteborg Stad är högt.