18–19 oktober. Vad händer i Älvstadens olika delområden? Det kan besökare få veta mer om i Nordstan under två dagar 18–19 oktober. Det blir föreläsningar, utställning och ett panelsamtal där bland annat representanter från Göteborgs Stad, Västsvenska Handelskammaren och Hyresgästföreningen deltar.  

Anders Svensson.

Älvstadendagarna i Nordstan anordnas av Göteborgs Stad och riktar sig till allmänheten.

– Vision Älvstaden är från början ett dialogprojekt där en idé om utvecklingen av de centrala stadsdelarna beskrivs. Vi vill nu ta samtalet med göteborgarna vidare, säger Anders Svensson, ansvarig för samordning av Älvstaden-arbetet på stadsbyggnadskontoret.

Fredag och lördag
18–‪19 oktober med start på fredagseftermiddagen ‪klockan 14 kommer företrädare för Älvstadens olika delprojekt att finnas på plats i Nordstan för att berätta om pågående stadsplanering och byggprojekt i området

Det blir föreläsningar om alla delområden och jubileumsparken (se faktaruta) samt en utställning.

– Besökarna kan se skärmar över det framtida Älvstaden. Vi visar även en modell och ett visualiseringsbord där man kan ta del av planeringen för den framtida Älvstaden, säger Anders Svensson

”Planeringen absolut inte färdig”
På lördagen klockan 13.30 äger ett panelsamtal rum på scenen om den framtida stadskärnan under rubriken: Göteborg 2035 – vart för oss Vision Älvstaden. Där finns bland andra Anders Svensson med. Han kommer att ge en överblick över visionen för Älvstaden och de olika delarna. Några andra som medverkar är Gunilla Grahn Hinnfors från Västsvenska Handelskammaren och Ulrika Palmblad Gröön från Älvstranden Utveckling.

– Vi hoppas på många besökare under de här dagarna. Det är viktigt att föra samtalet med göteborgarna. Vi är igång och bygger men planeringen är absolut inte färdig. Vissa saker händer nu och vissa saker händer om 10 år, eller 20 år, säger Anders Svensson.