Hur ska den nya staden se ut? Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Föreläsningarna tar upp olika teman som till exempel arkitektur och gestaltning, digital översiktsplan, utveckling av innerstaden och Jubileumsparken med mera. Första tillfället är onsdag 22 februari.

Under en serie lunchkvartar kommer projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret att berätta om intressant stadsutveckling i Göteborg. Under våren blir det även några specialföreläsningar. Till exempel gästas föreläsningsserien av park- och naturförvaltningen och vid ett tillfälle kommer också representanter från andra västsvenska kommuner att delta. Föreläsningarna sänds digitalt och kan på så sätt ses av alla intresserade.

”Stort intresse för stadsbyggnadsfrågor”

– Det finns ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och det här är ett sätt att visa en bred allmänhet vad vi jobbar med och vad som är på gång och i vissa fall på väg upp till politiska beslut, berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

– Vi började med digitala lunchföreläsningar under hösten och fick ett stort gensvar med många som följde oss och även passade på att ställa frågor om stadsutveckling.

Gestaltningsfrågorna är ständigt aktuella när vi planerar och formar framtidens Göteborg. Det handlar om staden i stort såväl som för enskilda stadsrum och byggnader. Vid det första lunchföredraget berättar Birgitta Lööf, som är processledare och medlem i stadsbyggnadskontorets arkitekturutskott, om det övergripande arbetet med gestaltningsfrågorna.

Många frågor om den långsiktiga planeringen

– I vårens program har vi fokus på den långsiktiga planeringen, vilket vi får många frågor om nu. Det här är ett bra tillfälle att få veta mer om den långsiktiga utvecklingen av Göteborg och få chans att ställa frågor direkt till oss som arbetar med planerna. Så passa på att titta in under lunchen, uppmanar Henrik Kant.

De digitala lunchkvartarna sänds digitalt och kan nås via Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling: stadsutveckling.goteborg.se/dennyastaden

Där hittar du också all information du behöver för att ansluta till föreläsningen.

Lunchföreläsningarna hölls tidigare på stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget började vi i höstas att genomföra dem digitalt istället.