Här är det vinnande förslaget och teamet. Nyréns arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy. Tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund för fortsatt arbete med utveckling av stadsmiljön på Avenyn och Götaplatsen.

I den nya vistelsezonen som skapas utemot vägbanan finns plats för grönskande planteringar och inbjudande paviljonger med uteserveringar som berikar gatulivet.

– Vi i juryn är eniga om att AveNy är en värdig vinnare, säger juryns ordförande Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen.

”Förutsättningar för en aveny för alla”

Tävlingsjuryn skriver bland annat:
”Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.”  

”Sammanfattningsvis skapar AveNy förutsättningar för en Aveny för göteborgarna, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.”

”Vi vill återupprätta göteborgarnas gröna paradgata”

Arbetet i det vinnande teamet leds av landskapsarkitekterna Emelie Brunge och Bengt Isling från Nyréns arkitektkontor.

– Det är stort för oss att få arbeta med Avenyn, Sveriges mest kända gata. Vi vill återupprätta göteborgarnas gröna paradgata till en levande och attraktiv plats för alla, säger Emelie Brunge.

– Vi ser fram emot att få utveckla förslaget tillsammans med staden och Avenyns intressenter, det kan bli hur bra som helst, säger Bengt Isling.

Bland tidigare uppdrag som Nyréns har arbetat med här i Göteborg finns Slottsskogsvallens entrépark som nyligen utvecklades till en stor aktivitetspark.

Detta händer nu

– Nu startar det gemensamma arbetet att utveckla förslaget. AveNy är väl gestaltat och med en tilltalande robust struktur som ger en god grund för vidarebearbetning, säger projektledaren Birgitta Lööf.

Aveny-tävlingen har pågått sedan januari 2022 då en inbjudan till tävlingen gick ut. Fyra team med arkitekter och andra kompetenser valdes sedan ut och fick under våren och sommaren arbeta fram var sitt förslag. Under hösten har tävlingsjuryn utvärderat förslagen och nu utsett ett vinnande team.

Deras förslag är inte färdigt i detta skede utan kommer att utvecklas vidare tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och representanter för de verksamma längs paradgatan.

En lekfull vattenanläggning kan bli en ny målpunkt för vardagslivet på Götaplatsen. Genom att höja upp ytan runt Poseidon skapas en skyddad yta samtidigt som trapporna erbjuder många informella sittplatser.