Idéer testades i Bergsjön. Om vi bygger vår stad på rätt sätt kan det bidra till ökad social hållbarhet. Projektet Dela[d] Stad, som avslutades 2016, har haft påverkan på Göteborgs stadsbyggnad. – När program för Bergsjön togs fram testades analysverktygen, och en del av slutsatserna kunde arbetas in i planen, säger Mari Tastare, planchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] Stad pågick år 2013 till 2016 och tittade på hur stadsbyggnad hänger ihop med utanförskap och segregation. Det ledde till att konkretisera synen på hur stadsbyggandet kan vara till hjälp för att motverka segregation, utanförskap och ojämlika livsvillkor.

Det var Göteborgs Stad som föreslog uppdraget till Arkitekturskolan KTH. Med hjälp av så kallade stadsrumsanalyser tog man reda på hur livsvillkoren skiljer sig åt mellan olika delar av Göteborg – Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten och Norra Biskopsgården – och visade vilken påverkan arkitektur och stadsbyggnad kan ha.

Ojämlik tillgång till stadens resurser
Segregationens negativa konsekvenser handlar mycket om att det finns en ojämlik tillgång till resurser som vård, utbildning, fritidsgårdar, sportanläggningar, hållplatser, mataffärer, restauranger med mera.

– Vi ville därför se vilka av stadens resurser som finns tillgängliga i olika stadsdelar. Hur ser livsvillkoren ut lokalt i olika delar av staden? Vilka konsekvenser kan ett stadsbyggnadsprojekt få både för hela staden, och för enskilda områden? I programmet för Bergsjön gjordes workshops tillsammans med forskarna där olika idéer testades, säger Mari Tastare som var projektledare för Göteborgs Stad.

– Vad det får för effekt för tillgängligheten om vi bygger en väg här, eller om vi drar den på ett annat ställe? Vi använde analysverktyget för att se hur flödena av människor förändrades om man gjorde på olika sätt, fortsätter hon.

Bergsjön ska byggas ihop
I Bergsjön kan förhoppningsvis göteborgarna framöver se konkreta resultat av den studie och workshop som gjordes. Det nya Kulturhuset och Solgatan ska inom de närmaste åren börja byggas i stadsdelen. Ett nytt torg byggs vid Kulturhuset och ska bli en viktig mötesplats.

Solgatan är ett byggnadsprojekt som ska binda ihop olika delar av Bergsjön och kommer innebära fler boende nära hållplatser och gångvägar. När fler människor rör sig utomhus, kan tryggheten öka i området och göra att många fler trivs.

”Viktigt att människor möts”
Bergsjön är ett område med hög social ohälsa. Den mäts genom att titta på olika faktorer som till exempel gymnasiebehörighet, arbetslöshet och andel som får försörjningsstöd. Mari Tastare förklarar hur stadsbyggnad kan påverka den sociala ohälsan och sociala orättvisan.

– En ökad tillgång till arbetsplatser har visat sig kunna bidra till en minskning av arbetslösheten. En simhall kan vara en annan konkret sak. Man ska kunna lära sig simma utan att behöva åka alltför långt. Samhällets resurser behöver vara tillgängliga för alla – bank, vårdcentraler och andra resurser ska finnas nära, säger Mari Tastare och berättar hur viktigt det är att man bygger staden så att människor möts.

– Genom att dela sin vardag med varandra sätter man samhällets spelregler tillsammans. Ser man till exempel många pappor gå med barnvagn är det inte så konstigt att själv vara pappaledig.