Flera intresserade av att driva det. För att bidra till trivsel och trygghet ska fastighetskontoret bygga ett café i Brunnsparken. Det beslutade fastighetsnämnden på måndagen. Caféet ska ligga ungefär där donutkiosken tidigare låg och ett tiotal näringsidkare har redan anmält intresse att driva verksamheten.

Enligt den förstudie som park- och naturförvaltningen gjort så skulle fler göteborgare uppleva Brunnsparken som tryggare om det fanns ett café där folk stannar till för att fika. Ett tiotal näringsidkare har redan hört av sig till park- och naturförvaltningen och anmält intresse för att driva café i Brunnsparken.

Fastighetskontoret kommer att bygga cafébyggnaden för att hyra ut den. El och vatten är redan framdraget till platsen, nära spårvagnsspåren där Fredsgatan börjar. Vem som blir hyresgäst och kommer att driva caféet ska avgöras i en öppen process.