Ett skepp kommer lastat till Jubileumsparken. Under slutet av den här veckan anländer pråmen Berta till Göteborg och Frihamnen. I lasten finns pontoner till det nya hamnbadet. Projektledare Amelie Sandow, exploateringsförvaltningen, berättar om transporten – som går att följa på webben – och bygget av hamnbadet.

Hur långt har ni kommit i bygget av det nya hamnbadet i Jubileumsparken?

– I älven utanför Kvillepiren är pålnings- och betongarbetena klara för broarna som ska löpa från land ut till bassängerna. Förankringar är utplacerade i vattnet och pontonerna, som ska hålla

Pontonerna tillverkas i Västervik. De första har levererats med lastbil och finns på plats i Frihamnen vid Kaj 113. Foto: Angélique Rooth

badet flytande, är tillverkade. Fyra av pontonerna är levererade och ligger vid Kaj 113, berättar Amelie Sandow.

– Där ligger även Allmänna badet, som tillsammans med en rund hoppbassäng och en längre simbassäng, ska utgöra det nya hamnbadet. I de två nya bassängerna blir det saltvatten och i Allmänna badet blir det sötvatten. För reningen av sötvattnet har vi anlagt en filterbädd av sand och grus i parken på land, fortsätter hon.

Pontonerna ska förankras i vår

De två broarna är klara och levererade till parken. Även badstegar är under produktion, i Göteborgs Stads egen smedja på Ringön. Fram till i vår sker arbetet vid Kaj 113. Det handlar till exempel om montering av broarna, av rampen till den runda bassängen samt trädäck.

Till våren ska pontonerna förankras på plats i älven. Bygget kommer då att fortsätta i mitten av hamnbassängen, med montering och installation av all utrustning och belysning. Pontonerna, som är tillverkade i Västervik, kommer att transporteras till Göteborg under veckan. Det sker med hjälp av den 57 meter långa och 17 meter breda pråmen Berta som förflyttas med bogserbåten Brage.

– Resan tar i bästa fall tre och en halv dag men kan ta betydligt längre tid då fartyget är beroende av fördelaktiga vindförhållanden för att kunna förflyttas.

Premiärdopp – när kan vi se fram emot det?

– Öppning och invigning kommer vi att ha i samband med Göteborgs jubileumsfestival, som drar i gång den 2 juni i Frihamnen. Det kommer att bli en rad olika aktiviteter under några dagar. Exakta tid- och programpunkter för dessa återkommer vi med, säger Amelie Sandow.

Till det nya flytande hamnbadet kommer du att kunna ta dig via två broar som leder ut till badet från Kvillepiren. I väntan på montering ligger broarna vid Kaj 113. Foto: Angélique Rooth