Kajstråk mellan Masthuggskajen och Skeppsbron. Vid Masthuggskajen ska en två hektar stor halvö byggas för att ge plats åt bostäder, kontor, restauranger, caféer och ett levande kajstråk.

Den konstgjorda halvön byggs i förlängningen av Rosenlundskanalen, norr om Järntorget. Halvön blir cirka 200 meter bred och kommer sträcka sig 100 meter ut i älven. Ytan motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner och gör det möjligt att skapa ett sammanhängande kajstråk längs älven.

Bostäder, kontor, butiker och restauranger

Kajstråket ska binda ihop Skeppsbron och Masthugget och även skapa en koppling med vattnet från Linnéområdet. På halvön byggs bostäder, kontor, butiker och restauranger.

I kommande etapper är planen att bygga kajstråket vidare västerut längs älven. Du kan följa bygget av halvön via länken här nedan.