Bostäder, kontor, handel och p-hus vid Backavägen. Nu går startskottet för den fortsatta omvandlingen av Backaplan med byggstart för detaljplanen som omfattar handel vid Backavägen. Området kommer få ett blandat innehåll med goda kommunikationer och bland annat lokaler för en större livsmedelsbutik.

–  En av de viktiga frågorna för denna detaljplan är att den ska möjliggöra en tidig flytt av del av den handel som idag finns vid Backaplan, för att servicen på Hisingen inte ska försämras under den kommande omvandlingen av Backaplan, säger Sirpa Antti-Hilli, projektledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Området byggstartar den 19 maj 2022 och ligger norr om Hjalmar Brantingsplatsen, mellan Backavägen och Lundbyleden. Planen innehåller bostäder, kontor, parkeringshus och övrig handelsverksamhet. Det finns också utrymme för en vårdetablering, som exempelvis vårdcentral eller en tandläkare, och skoländamål från årskurs 7 eller vuxenutbildning.

Norr om Hjalmar Brantingsplatsen

Backavägen kommer byggas om till en stadsgata och vi förbereder för en ny spårvägslinje norrut mot Brunnsbo. Detaljplanens placering med närheten till både Lundbyleden och Hamnbanan gör den lämplig för en tät kvartersstruktur för att kunna hantera bland annat buller, luftmiljö och andra riskaspekter.

– Det centrala är att denna detaljplan just är starten för en stor omvandling av Backaplan och att det är viktigt att se det som en långsiktig helhet. Förskolor har, liksom parker, inte bedömts lämpligt inom denna plan men kommer i de följande två detaljplaner för Backaplan, säger Janna Bordier, handläggare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Här kan du se en film om planerna för Backaplan (Drönarfilm: Alexander Ljungqvist)