Med läktare och löparbana på taket. Nu byggs ett tillfälligt parkeringshus på Heden, vid Sten Sturegatan där det redan i dag finns parkering. Förutom parkeringsplatser har huset löparbana på taket, läktare och lokaler för verksamhet.  Byggstart är den 27 september och parkeringshuset ska vara klart om ett år.

Ett antal parkeringsplatser har försvunnit i centrala Göteborg, bland annat på grund av Västlänken. Fler parkeringar kommer att stängas de kommande åren, då handlar det om parkeringshuset Lorensberg och parkeringshuset Gösta Rahm. När bygget av spårvagnssträckan Engelbrektslänken startar kommer även ett stort antal parkeringar i den södra delen av Heden att försvinna.  (Läs mer i länkar nedan).

Nytt p-hus fyller förutsedda behov

 Det nya parkeringshuset på Heden ska fylla det förutsedda behovet av parkeringar som försvinner.

– Göteborgs Stad har utrett ett stort antal ytor för att hitta de som passar bäst för ersättningsparkeringar. Heden är ett av de områden som bäst uppfyller kriterierna. Platsen är lätt att nå och ligger bra till för de som vill besöka innerstaden eller evenemangsområdet, säger Lena Lundblad, chef för strategisk utveckling på Göteborgs Stads Parkering.

Mer än bara parkeringsplatser

 Heden betyder mycket för göteborgarna, det har man tänkt på under utformningen av det nya parkeringshuset som också fått en idrottslig karaktär. Det har en läktare som är tänkt att vara en mötesplats och en löparbana på taket. Längs gång- och cykelvägen planeras det för verksamhetslokaler.

– Det kommer att finnas ett stort antal elladdningsplatser, och plats för bilpoolsfordon. Dessutom finns en station för Styr & Ställ-cyklar precis i anslutning till p-huset. På så sätt vill vi underlätta för besökarna och ge möjlighet till ett hållbart resande, säger Lena Lundblad.

P-hus Heden är en tillfällig byggnad och bygglovet gäller till 2028. Det går eventuellt att förlänga med högst sex år om parkeringshuset fortfarande behövs. Eftersom parkeringshuset är tillfälligt påverkar det inte Göteborgs Stads långsiktiga planer för Heden.