Senast 30 september. Varje år delar Per och Alma Olssons fond ut pris till den byggaktör vars byggnadsverk bäst uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med särskild vikt på estetiska, miljömässiga och användarvänliga lösningar. Förutom byggnader är det även möjligt att ge förslag på andra byggnadsverk som till exempel broar, monument/minnesmärken, dammar och parker. 

Från torsdag 15 september kan du lämna in förslag på kandidater till Göteborgs bästa byggnadsverk som tagits i bruk 2021. Vem som helst kan lämna in ett förslag och vinnaren utses av en sakkunnig jury. Skicka ditt förslag och motivering senast den 30 september till sbk@sbk.goteborg.se och skriv ”Kandidat/förslag Per och Alma Olssons Fond” i ämnesraden.

Priset ska användas till konstnärlig utsmyckning eller annat som kan komma till glädje för andra. 2019 vann Lindholmens tekniska gymnasium och 2020 tog Brudaremossen lakvattenbyggnad hem priset. Bland de senaste årens pristagare har vi även bostadsrättsförening Viva i Guldheden, Amhults kyrka, Kuggen på Lindholmen, Kville saluhall och Göteborgs krematorium.

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som donerade 100 000 kronor till Göteborgs Stad att via en fond varje år delas ut till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”. 

Lakvattenanläggningen vid den gamla tippen Brudaremossen fick priset förra året.