Samrådsmöte om detaljplan 3. Området Backaplan ska utvecklas under många år framöver. Nu är det dags för Backaplans tredje detaljplan att gå ut på samråd. Planen rör en del av Backaplan där många kommer att bo och leva sitt vardagsliv med skola, förskolor, idrottshall och parker i kombination med butiker och annan service.  

Backaplan ska bli en tät och grön blandstad med runt 7 500 bostäder. Detaljplanen för Backaplan centrum var på samråd för drygt ett år sedan. Nu är det dags för nästa detaljplan att möta allmänheten i ett samråd.

Detaljplan 3 i Backaplan har förväntad byggstart 2027 och planeras vara klart runt 2040. 15 mars blir det ett fysiskt samrådsmöte på Älvrummet och 22 mars ett digitalt möte, där allmänheten får veta mer om detaljplanen.

– I Älvrummet blir det en blandning av presentation och öppet hus där besökarna kan prata med oss i projektgruppen. Fastighetsägarna kommer också vara på plats. Även vid vårt digitala möte finns det möjlighet att ställa frågor i chatten, säger Janna Bordier, handläggare för detaljplanen.

Lokal i Backa 2

För att ge allmänheten ännu större tillgång till förslaget kommer stadsbyggnadsförvaltningen att ha en utställning i galleriagången i Backa 2 under samrådstiden. Förslaget samt en kort film kommer att ställas ut och synas från skyltfönstret. Dessutom kommer medarbetare att finnas på plats två timmar varje tisdag klockan 15.30–17.30.

– Det ser vi mycket fram emot, och hoppas kunna få prata med många av dem som använder Backaplan i dag. Boende, besökare och verksamma har fram till 18 april på sig att tycka till om detaljplanen, säger Janna Bordier.

Detaljplanen rör området väster om Backavägen, alltså området mellan Coop och Blomsterlandet samt nuvarande bussdepå. Här ska det skapas en ny stadsbebyggelse som präglas av kvartersstadens karaktär med kringbyggda kvarter och gröna parker och gårdar. Kvarteren består till största delen av bostadsbebyggelse med verksamheter i form av handel, kontor och andra centrumverksamheter i markplan mot huvudgatorna.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en innerstadsmiljö med fokus på grönska och tanken är att parkerna ska bidra till att ge storkvarteren olika karaktär.

Tryggt och barnvänligt område

Gående prioriteras inom storkvarteren bland annat genom att garageinfarter är så nära huvudgatorna som möjligt.

– I Backaplan ska ett grönt promenadstråk länka samman parker och kvarter med varandra. Barnen ska kunna röra sig till skola och förskola i detta gröna och bilfria stråk. Vi pratar mycket om trygghet. Till exempel kommer bottenvåningarna ha entréer mot gatan och vara uppglasade så att de som rör sig ute ska känna sig sedda, säger Janna Bordier.

Lämna synpunkter

Totalt ska området innefatta drygt 2 100 lägenheter och minst 16 förskoleavdelningar. Dessutom planeras för en högstadieskola med idrottshall i ett separat kvarter.

Den som vill lämna sina synpunkter på detaljplanen gör det via ett formulär på webbsidan, e-post eller brev. Efter samrådet kommer synpunkterna sammanställas och förslaget justeras innan detaljplanen ska på granskning. Planen antas till sist av kommunfullmäktige. När planen vunnit laga kraft kan bygglov sökas.

Visionsbild: White arkitekter