Finalinvigning får vänta. Utvecklingen kring Opaltorget i Tynnered är inte färdig än. Men mycket har hänt och därför blir det en förinvigning för att fira att själva torget har börjat öppna. Torsdag 9 september kan boende i området bland annat träffa Opaltorgets näringsidkare och verksamheter och få veta mer om deras service.

Visionen för framtidens Opaltorg togs år 2011. 2016 började utvecklingen på plats i området och i dag har utvecklingen kommit en bra bit på vägen till att bli det attraktiva område med tydlig identitet, som tanken är.

Det bor hyresgäster i Familjebostäders nya lägenheter nära Opaltorget, och sedan 2019 är Opalkyrkan på plats i nya lokaler. Förra hösten flyttade även flera verksamheter in i de nya lokalerna i centrumdelen av torget.

– Allt blir ju inte klart samtidigt och därför har vi valt att göra såhär. Det har hänt så mycket och vi vill fira att torget börjar öppna upp, säger Emma Holm, projektledare på fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

Skapa i mosaik

Torsdag 9 september klockan 14–18 blir det en invigningsceremoni. Göteborgs Stad medverkar och berättar mer om vad som händer i projektet de kommande åren. Även näringsidkare och verksamheter – som bland annat Familjecentralen – finns på plats och berättar mer om sina tjänster.

– Besökarna kan också vara med och bidra i skapandet av ett kommande konstverk i mosaik till den nya Opalparken. En workshop pågår mellan klockan 14–18 på torget.

Park med scenområde och lekplats

En stor återstående del i utvecklingen av området kring Opaltorget är just Opalparken. Den börjar byggas år 2022 norr om torget och beräknas vara färdig året efter. Det handlar om ett område på totalt 12 000 kvadratmeter. Park- och naturförvaltningen har haft en medborgardialog och närboende, och andra som vistas i området, har kommit med sina önskemål.

– Det blir dels ett scenområde och en stor lekplats och dels grönytor och gångstråk. Dessutom kommer parken att anpassas för att kunna ta hand om skyfall, säger Emma Holm.

Området runt stadsdelstorget är alltså i mångt och mycket fortfarande en byggarbetsplats. En stor del av bostäderna – av totalt 1 100 inom Opaltorgsområdet – och en av förskolorna som ska byggas beräknas vara klara 2025. Först när parken är klar kan det bli en finalinvigning.