Ny knutpunkt klar 2026. Kommunfullmäktige antog på torsdagen detaljplanen för Västlänkens station Korsvägen med omgivningar. I planen ingår utbyggnad av allmän plats och Göteborgs Stads anläggningar runt tågstationen. Det är nu också klart att Västsvenska Paketet, som till hälften bekostas av staten, står för utbyggnad av kollektivtrafik och stadsutveckling på Korsvägen med 745 miljoner kronor.

Göteborgs Stad med trafikkontoret som projektägare, kommer att bygga Knutpunkt Korsvägen med ny infrastruktur, nya trafiklösningar och olika stadsmiljöåtgärder.

Syftet är att göra Korsvägen till en tryggare och trevligare plats med ökad kapacitet för kollektivtrafiken och att göra det smidigare att gå och cykla. I projektet ingår också en ny lekyta, ett cykelgarage och förberedande arbeten inför en planerad gångförbindelse mellan stationen och Svenska Mässan och Skånegatan/Örgrytevägen.

Bygget av Knutpunkt Korsvägen kommer att pågå parallellt med att Trafikverket bygger den underjordiska stationen. Arbetet väntas dra igång 2024 och vara klart när Västlänken invigs 2026.