Beslut i kommunstyrelsen. Efter en rekryteringsprocess enligt Göteborgs Stads riktlinjer beslutade kommunstyrelsen på onsdagen om tillsättning av fyra förvaltningsdirektörer. De blir direktörer för de kommande nya förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet som inleder sin verksamhet den 2 januari nästa år.

Beslutet innebär att:

  • Henrik Kant blir direktör för förvaltningen med ansvar för fysisk planering
  • Kristina Lindfors blir direktör för förvaltningen med ansvar för exploatering
  • Anders Ramsby blir direktör för förvaltningen med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till mark
  • Martin Blixt blir direktör för förvaltningen med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader

Direktörerna anställs från 1 mars i år. Förutom att leda förvaltningarna ingår det i deras uppdrag att ansvara för förberedelser och uppbyggnadsarbete under 2022.

De nya förvaltningarna startar den 2 januari 2023.