Del av EU-projekt. Elever på Lärjeskolan i Hjällbo har fått vara testpiloter av ett verktyg för dialog med barn och unga om stadsutveckling. Med hjälp av dataspelet Minecraft har de delat med sig av sina tankar och drömmar om stadsdelen. Under Hjällbodagen den 21 maj visas delar av arbetet och stadsbyggnadskontoret håller öppet hus om planprogrammet för Hjällbo.

Anna Reuter Metelius, projektledare för planprogrammet i Hjällbo vid stadsbyggnadskontoret, och projektledare för EU-projektet Iris smart cities. Foto: Valter Metelius

Det pågår ett samråd för ett planprogram i Hjällbo till den 30 juni. I samband med samrådsmötet visade boende stort engagemang för hur stadsdelen ska utvecklas, men det fanns också ett visst missnöje över att inte ha blivit involverade mer i planprocessen som pågått under några år. Därför togs beslutet om en utökad dialog med de boende.

– Det gör vi genom att ha ett utökat öppet hus för programsamrådet varannan onsdag under maj och juni klockan 16.30-18. Stadsbyggnadskontoret är ansvarigt och det finns en representation från övriga planerande förvaltningar samt de kommunala bostadsbolagen i Hjällbo på plats, säger Anna Reuter Metelius, projektledare för planprogrammet i Hjällbo på stadsbyggnadskontoret.

– Det går att komma med synpunkter, ställa frågor och vi tar tacksamt emot medborgarnas syn på området och planprogrammet, fortsätter Anna.

EU-projekt om medborgarengagemang

Hon är också projektledare för stadens del i EU-projektet IRIS Smart cities, som bland annat stadsbyggnadskontoret är med i och som Minecraft-dialogen på Lärjeskolan är en del av. Det handlar om medborgarengagemang och medborgarinvolvering och hur det ska lösas i framtidens hållbara och smarta städer.

– Hur man kan använda digitala plattformar och verktyg för att underlätta och möjliggöra medborgardialog om stadsutveckling. Det testar vi i staden genom de två digitala plattformarna Minecraft och Min stad. Där kan man besöka Göteborg virtuellt och det passar bra för att kunna ha dialog både om den befintliga staden och om den framtida som planeras och byggs.

Workshopar på Lärjeskolan

 Fyra klasser på Lärjeskolan har varit med på workshopar där eleverna varit testpiloter av ett verktyg för dialog med barn och unga om stadsutveckling. De har fått utveckla sina idéer och projekt i dataspelet Minecraft.

– Genom att använda Minecraft som verktyg möter vi barnen på deras arena och de blir då experter på både verktyget och på sin boendemiljö, det har vi upplevt som mycket gynnsamt för samtalet med oss vuxna.

Barns tankar och drömmar

 Anna Reuter Metelius berättar att de genom workshoparna fått ta del av omkring hundra barns kunskaper och tankar om Hjällbo, och en skymt av deras drömmar och idéer om områdets framtid.

– Det virtuella Hjällbo har i barnens skapande försetts med bland annat snabbmatsrestauranger, gym, lekplatser, simbassänger, planer för bollsport, olika typer av mötesplatser, flyktingboende, nya butiker, en bondgård. I dialogen med dem under arbetets gång har vi kunnat koppla uttryckta brister, behov och önskemål till ett antal olika generella teman utifrån konceptet om en god gestaltad livsmiljö.

– Nu återstår arbetet med att sammanställa och analysera resultatet av workshoparna och att beskriva metoden som ska spridas till EU-projektets övriga medlemsländer.

Det är öppet hus den 21 maj klockan 14 till 19 i Framtidens Hjällbo som kombineras med vernissage och utställning av Minecraft-workshoparna på Lärjeskolan.

Eleverna har fått utveckla sina idéer och projekt i dataspelet Minecraft. Foto: Anna Reuter Metelius