Pilotprojekt på stadsutvecklingssajten. Intresset för allt som byggs i Göteborg är stort och Stadsutveckling Göteborg, stadens webbplats för stadsutveckling, har många besökare. Nu ska det också bli lättare att på den hitta information om vad som händer lokalt. Angered är först ut.

Det byggs och planeras mycket nytt i Göteborg, och det är inte bara i centrum det händer. Angered är ett exempel där det redan byggs en hel del och i december antogs ett lokalt stadsutvecklingsprogram med tydliga mål inför framtiden.

Huvudmålen för programmet är att bygga ihop stadsdelen, som i dag har många isolerade bostadsområden, att minska segregation och bostadsbrist, fler arbetsplatser och arbetstillfällen, livfulla torg samt en hållbar, trygg och jämlik livsmiljö. I siffror är målsättningen 8500 fler bostäder, 18 000 fler boende och 10 000 nya arbetsplatser till år 2030.

Snabbt nå ut med information
För att nå målen krävs engagemang och samarbete mellan många olika aktörer, och inte minst från Angeredsborna själva. Det är här Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb kommer in i bilden.

– Genom ett pilotprojekt har Angered en egen lokalredaktion och en egen sida på webbplatsen. Det innebär att vi snabbt kan nå ut med den sorts information och material som vi vill, säger Carl Ahlström, kommunikatör på stadsdelsförvaltningen i Angered.

Förutom gott om nyheter om olika byggprojekt och måldokument finns här bland annat personporträtt på och reportage om människor som på olika sätt är engagerade i utvecklingen av Angered. Det finns ett lokalt engagemang, bland annat med Unga Stadsutvecklare, som till exempel varit aktiva i utformandet av Västtrafiks nya resecentrum som snart invigs i Angereds Centrum.

Levandegöra stadsutvecklingen
– När en stadsdel är under utveckling är det viktigt att alla som bor där har tillgång till information om vad som händer och varför. Genom att berätta om och levandegöra olika projekt och insatser som görs runt om i stadsdelen hoppas vi också inspirera till engagemang, säger Carl Ahlström.

Sidan har precis kommit igång och kommer som övriga delar av stadsutvecklingswebben, att utvecklas efterhand.

– Drömmen vore att kunna använda den för exempelvis e-demokrati, så att folk kan tycka till om och rösta om olika projekt, säger Carl Ahlström.

Var det byggs och varför
Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb är tänkt att vara ett nav för all digital information om stadsutvecklingen. Här ska gå att hitta information om vad som byggs och varför det byggs – alltifrån bostäder och lokaler till infrastruktur.

Webbplatsen har under de två år den funnits haft 380 000 besök och nästan en miljon visningar. Framförallt har det skett en rejäl ökning av besökare under senaste året. Det tror projektledare Thomas Johnsson bland annat beror på att byggnationerna i Göteborg nu har blivit väldigt påtagliga och synliga för folk, vilket gör att man letar information. Men också att man infört en funktion så att byggprojekten själva kan lägga ut information, vilket ger aktualitet åt nyhetsflödet på webbplatsen.

– Nu är det jätteroligt att en av stadsdelarna så aktivt deltar med en egen redaktion och sida på webbplatsen. Ju mer lokal information vi kan nu ut med, desto mer har vi lyckats med vår kommunikation, säger Thomas Johnsson.