All samlat på en karta. Vill du veta vad och hur du får bygga på din fastighet? Nu har det blivit enklare att söka svaret på Göteborgs Stads hemsida. ”Vi har samlat alla olika planer som finns på en och samma karta, det är bara att söka på fastigheten, klicka och så får man upp alla handlingar”, säger Ola Setterby, enhetschef på geodataavdelningen.

Ola Setterby är enhetschef på geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Göteborgs Stad:  Gällande detaljplaner

Göteborgs Stad har en ny sida för detaljplaner sedan årsskiftet. Den är framtagen i ett projekt mellan stadsbyggnadskontoret och förvaltningen för demokrati och medborgarservice, med finansiering från stadsledningskontoret.

– När någon vill bygga i staden, oavsett om det är ett företag eller privatperson, är det viktigt att de enkelt och smidigt kan få tag på information om vad de har rätt att göra på sin fastighet, säger Ola Setterby.

En karta

I den lagstiftning som finns i dag styrs det i detaljplaner och områdesbestämmelser. Men det finns också tusentals planer som antogs innan dess och som är lika juridiskt bindande för hur man får bygga.

– Ett syfte med att bygga om sidan var att samla alla planer på en enda karta, tidigare fick man söka på fyra olika kartor beroende på plantyp. Det saknades också ganska många plantyper, nu har vi med alla juridiskt bindande planer.

 Det finns två länkar att klicka på när man kommer in på sidan med gällande detaljplaner: Vad är en detaljplan och Hitta detaljplan.

– Man kan läsa om vad en detaljplan är, om olika typer av planer och lite olika begrepp.

Hitta detaljplan

På kartfunktionen söker du på en adress eller fastighet, klickar där och då kommer det upp vilken plan som gäller för platsen.

– Ibland är det flera planer som gäller för platsen, då får man flera träffar när man klickar på kartan.

Vad är förhoppningen med den nya sidan?

– Att medborgare och näringsliv ska känna att det är lätt att hitta information om hur man får bygga. Men också att trycket på kundservice minskar kring de här frågorna eller att de som ringer vet mer så att de kan få hjälp snabbare, komma in med mer korrekta handlingar så att vi kan minska handläggningstiden och korta ner byggprocessen, säger Ola Setterby.

Kundservice på stadsbyggnadskontoret tar emot ungefär 400 samtal i veckan. Totalt tar medarbetarna emot så många som 30 000 mejl och telefonsamtal per år med frågor – de flesta kring bygglov från privatpersoner och företag.

– Hur man hittar detaljplanen som gäller för sin fastighet är nu mycket mer pedagogisk. Detaljplanerna kan fortsatt vara svåra att förstå för den som inte är insatt. Vill man ringa oss kan det vara bra att titta på sidan innan. Då är man bättre förberedd och kan ställa rätt frågor. Det är svårt att förklara detaljplaner på telefon men nu har vi en chans att titta på detaljplanen tillsammans, säger, Evelina Ahlqvist Johnels, enhetschef för kundservice.

Även ny sms-tjänst

Ytterligare en tjänst som underlättar är att kundservice kan skicka ut en länk till webbsidan via sms till dem som ringer.

– Vi på kundenheten försöker alltid fånga behovet hos kunderna. Den nya sidan och sms-tjänsten är bra exempel på när vi utgått från kundbehovet.