Illstration: Semrén & Månsson

Består av 8,8 miljoner hål. Fasaden på Selma Lagerlöfs nya handelshus har monterats. Den består av perforerad plåt där hålen bildar namn på kända litterära karaktärer från några av Selma Lagerlöfs verk.

Nils Holgersson, Körkarlen och Gösta Berling är några namn som syns på den nya fasadbeklädnaden på den delen av huset där det finns ett parkeringsdäck.

Fasaden har drygt 8,8 miljoner hål i sammanlagt 966 kassetter och har en total yta på hela 1 800 kvadratmeter. Effekten på fasaden blir olika beroende av tid på dygnet. Dagstid är det lätt att tyda orden på fasaden och kvällstid släpper plåten igenom ljuset från parkeringshuset.

Eftersom så mycket som 30 procent av ytan är perforerad är det lätt att se igenom fasaden från insidan, vilket ökar tryggheten i parkeringshuset.

Handelshuset och stadsdelshuset på nya Selma Lagerlöfs Torg öppnas för allmänheten i augusti och invigning sker den 29-31 i samma månad.