“Finns ett ökat behov att vara ute”. Det blir fler tillfälliga platser att sitta, vila och umgås på i sommar i Göteborgs Stad. Satsningen heter Ta plats, finns på drygt 15 platser och Holländareplatsen i Gamlestaden, Gröna gatan i Majorna och Jussi Björlings plats vid Göteborgsoperan hör till årets nyheter.

Nytt för i år är en konstmålning på marken på Gröna gatan i Majorna.

– Vi vet att människor vill kunna gå och vistas på ett bra sätt i staden men vi har ju också sett att det finns ett ökat behov av att vara ute mer utifrån det läge som är, säger Helena Karlsson Haner, planeringsledare enhet stadsliv, trafikkontoret.

Det är andra året för trafikkontorets stadsutvecklingsprojekt Ta plats.

– Vi möblerar en plats som annars är tom, men där vi sett att människor gärna vill vara. Det är till exempel bastionerna längs vallgravsstråket, där vi ställer ut soffor och solsoffor. De har varit väldigt välbesökta.

Flera platser återkommer

Fler platser som var nya förra året visade sig vara lyckade och återkommer i år. Dit hör till exempel Kungstorget och Hammarkulletorget.

– Förra året gjorde vi tillfälliga sittmöbler på Hammarkulletorget tillsammans med studenter. I år har vi utökat tillsammans med Stadstriennalen och Göteborgs 400-årsjubileum och är en del av en tillfälligt uppbyggd konstrunda som går i en slinga runt Hammarkulletorget.

Flera nya platser

Det blir också några nya platser i år.

– På Holländareplatsen har vi ställt ut sittmöbler så man kan nyttja den fina torgytan som finns där. Vi har tillverkat picknickbord med schackspelsplaner. Om man känner för att spela kan man gå till en lokal butik och låna schackpjäser.

Konstmålning på marken

Holländareplatsen görs i samarbete med områdesorganisationen BID Gamlestaden. På Gröna Gatan i Majorna finns sittmöbler och en stor konstmålning på marken. Den är gjord tillsammans med Sätt färg på Göteborg som är en del av konstrundan 21 kilometer konst.

– Det är ett sätt att göra platsen mer attraktiv och trevlig, men också ett sätt för oss att uppmärksamma att det är ett gångfartsområde och att gående har företräde.

Satsning på sommargator

Vid Göteborgsoperan på Jussi Björlings plats blir det tillfälliga sittplatser och där finns också årets permanenta flygande matta (se artikel om flygande mattan nedan). Det görs inom trygghetsarbetet Purple flag tillsammans med aktörer i Lilla Bommen och Nordstan-området. Satsningen på sommargator fortsätter också i år.

– Det blir en ny utformning på Kungsgatan för att få till ett bättre gångflöde där när det är uteserveringar. Andra och Tredje långgatan och Teatergatan blir sommargator även i år.

Uppmanas att hålla avstånd

På alla platser sitter skyltar som uppmanar alla att följa myndigheternas rekommendationer och hålla avstånd för att undvika trängsel och smittspridning av covid-19.

– Vi behöver hjälpas åt att vara försiktiga så att det inte samlas för många. Platserna är möblerades så att det inte ska vara för tätt, men vi vill samtidigt möjliggöra för människor att gå och vistas utomhus i vår stad, säger Helena Karlsson Haner.

Möblering längs vallgraven.