Sommargator och p-parker. Ta plats är Göteborgs Stads satsning för att använda stadens ytor på ett flexibelt och kreativt sätt. I sommar finns ännu fler tillfälliga mötesplatser än tidigare. Andra Långgatan omvandlas till exempel till en sommargata och utmed vallgraven längs Stora Nygatan blir det nya sittplatsmöjligheter och planteringar.

Läs också: Den flygande mattan har landat igen

Den konstgjorda sandstranden Playa Skeppsbron – med sina solstolar, parasoll och planteringar – återkommer i år igen i samma format. Detsamma gäller för Tredje Långgatan som för fjärde året är en sommargågata mellan maj och september.

Konceptet, som kallas Ta plats, handlar om att använda stadens ytor på ett bättre sätt. Ta plats ”lånar” miljöer som från början är avsedda för trafik och andra ändamål. En yta kan till exempel vara parkeringsplats på vintern och en plats för att hänga och umgås på sommaren.

Sommar på Teatergatan. Foto: Ulrika Åkerlind

– Vi gör det för att höja attraktiviteten i stadsmiljö, för att Göteborg ska vara en fin, härlig, grön och trygg stad att vistas i. Ta plats ska ge göteborgaren nya anledningar att promenera och cykla i sin stad, säger Helena Karlsson Haner, utvecklare och projektledare för Ta plats.

Kompenserar för platser som försvinner

Trygghetsperspektivet påverkar också. Alla stora byggen gör att Göteborg påverkas och att det kan uppkomma stråk som inte går att använda på samma sätt som det brukar. Då är det viktigt att kompensera för det, påpekar Ulrika Åkerlind, också hon utvecklare och projektledare för konceptet.

– Det finns många ingångar. Ta plats konceptet är ett kostnadseffektivt och snabbfotat sätt att jobba med stadsutveckling. Man kan testa en idé och se om det blir så som man hade förhoppningar om, säger hon.

Två kvarter på Teatergatan

Teatergatan var redan förra året en sommargata, vilket där innebär att uteserveringarna får breda ut sig på hela trottoaren och att en gångbana i stället skapas på p-ytorna. I år utökas sommargatan till att omfatta två kvarter, något som verksamheterna på gatan gärna hade sett redan förra sommaren

Även Andra Långgatan är en sommargata fram till 30 september.

– När det gäller Andra Långgatan var det staden som såg ett behov. Det har varit så trångt att ta sig fram på gatan sommartid. Så för att skapa framkomliga trottoarer och tillgängliga uteserveringar föreslogs lösningen att flytta ut serveringarna på p-ytorna, och det är det vi testar i sommar, säger Ulrika Åkerlind.

Sittplatser och grönska på Kungstorget

Ta plats innebär också att förstärka de allmänna vistelseytorna. Du ska helt enkelt inte behöva handla för att få tillgång till ytorna. Så kallade parklets är exempel på sådana. Konceptet uppstod i San Fransisco, USA, och innebär att en storlek av en p-yta görs om till en härlig plats, en liten minipark. I Göteborg går det att hitta tre sådana ytor under sommaren.

I sommar finns Ta plats på åtta platser. Dessutom finns en mobil Ta plats i form av en jättelik ”flygande matta” som kommer dyka upp på ett antal torg runt om i staden. Just nu är mattan på Tuve torg.

De flesta sommaromvandlingarna är redan gjorda. Men fler är på gång.

– På Kungstorget kommer vi att tillföra lite möblering och liv senare i juni och kring Stora Nygatan planerar vi sittplatsmöjligheter och planteringar på bastionerna bland annat, säger Helena Karlsson Haner.

Tredje Långgatan.