Göteborgare kan svara på webbenkät. Hur har dina vanor förändrats under covid-19-krisen? Finns det platser i Göteborg som du nu under krisen undviker att besöka? Det vill KTH och Göteborgs Stad ta reda på genom en enkät på webben.

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden? Svara på enkäten här

Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm forskar kring stadsmiljöer och människors förutsättningar i en stad. Nu tittar de på hur en kris påverkar stadsbor.

Göteborg, Stockholm och Uppsala ingår i studien som görs med hjälp av en webbenkät.

– Det är geografiskt knutet till kartan så det går att se hur det är i de olika stadsdelarna, men det är inte kopplat till individen. Man berättar hur man rör sig, till exempel att man inte åker och tränar längre men att man promenerar i ett särskilt område, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Svara flera gånger
Birgitta Lööf hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten och ser gärna att man svarar flera gånger.

– Då kan vi följa hur man ändrar sitt beteende och koppla det till vilka begränsningar vi får i samhället.

Ger ökad kunskap
Hon ser också fram emot att Göteborgs Stad får ta del av och få användning för resultatet från KTH.

– Grunden är att få ökad kunskap om hur olika delar av staden påverkas av en kris. Vi kan planera staden bättre om vi förstår olika stadsdelars förutsättningar och hur människor använder sina offentliga miljöer.

Det går att svara på webbenkäten under två månader. Men sannolikt kommer den att ligga ute längre, förmodligen till covid-19-krisen är över.