Hela parken öppnar till sommaren. Första delen av utbyggnaden av Färjenäsparken med evenemangsplats och naturlika planteringar är klar. Till sommaren, när gräs och växter etablerat sig, öppnas parken helt.

– Den stora gräsmattan är nu förberedd för att fungera som en evenemangsplats som ska kunna avlasta Slottsskogen, med upp till 25 000 besökare, berättar Johan Blomqvist, projektledare på park- och naturförvaltningen.

– Till vardags ska den fungera som en plats för aktiviteter, lek, picknick och rekreation, med utsikt över älven.

Evenemangsytan ramas in av planteringar med 85 olika sorters träd från Europa, Nordamerika och Asien. Den stora variationen av arter ska ge olika naturupplevelser och planteringarna blir också mindre känsliga för sjukdomar.

Några av träden har flyttats till Färjenäsparken på grund av bygget av Västlänken. Vilka träd är det?

– Ja, ett trettiotal av träden har vi inte köpt in utan de kommer från andra platser i staden. De känns lätt igen på att de är betydligt större än övriga träd vi planterat. Med dem har vi riktigt stora träd på plats från start, vilket inte är vanligt då träd i de storlekarna är väldigt kostsamma att köpa och transportera, säger Johan Blomqvist.

Träden och de olika växtmiljöerna skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i parken, det vill säga en hög biologisk mångfald.

– Dessutom bidrar de med så kallade ekosystemtjänster. De skyddar till exempel mot vind från älven, ger skugga, tar hand om regnvatten och renar luften.

När räknar ni med att ha de första evenemangen i Färjenäsparken?

– Vi har inget bokat ännu men det blir i samband med jubileumsfirandet sommaren 2023, då ytorna har hunnit etablera sig. Men, redan under våren 2023 kan det vara möjligt att ha arrangemang. Tidigare har det till exempel varit Valborgsfirande i parken.

När kan boende och besökare ta del av parkens nya delar?

– Alla gångvägar är öppna redan nu men den stora gräsmattan kommer vara avstängd fram till sommaren, för att gräset ska få möjlighet att etablera sig.

– De naturlika planteringarna kommer att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år för att skyddas mot framförallt gnagare. Det gör vi för att de ska kunna växa upp till en skogsliknande miljö med bryn och gläntor, som kan skärma av mot den stora gräsmattan och evenemangsplatsen.

Hur ser planen ut för utbyggnaden av nästa etapp som omfattar strandpromenaden?

– Vi tar nu fram en gestaltning för strandpromenaden och den ska vara klar innan sommaren. Under sensommaren kommer vi att upphandla en entreprenör för utbyggnaden och vi planerar för byggstart någon gång under första kvartalet 2023. Målet är att det ska vara klart till jubileumsfirandet sommaren 2023.