Nya strategier ger resultat. Göteborgs Stads bostadskoncern Framtiden har sänkt sina kostnader för att bygga nya bostäder med i snitt 30 procent. Minskningen är ett resultat av en rad nya strategier, däribland ett mer standardiserat arbetssätt och en inbjudan till samarbetspartners att bidra i strävan att sänka kostnaderna.

Dan Sandén, teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden.

För ett år sedan antog Framtidenkoncernen nya strategier för att sänka sina kostnader vid byggnation av nya bostäder. Målsättningen i slutändan är att producera bostäder som är tillgängliga för fler. Nu visar kalkylerna för Framtidens senaste beslutade projekt att produktionskostnaderna är drygt 30 procent lägre än innan strategierna antogs.

− För att lösa bostadsbristen måste vi inte bara bygga nya bostäder, utan bygga bostäder som många har råd med. Då är det glädjande att visa att vi kan bygga nytt till väsentligt lägre kostnader utan att ge avkall på viktiga kvaliteter, säger Dan Sandén, teknisk chef på Förvaltnings AB Framtiden.

Använder upprepningseffekt

En av de framgångsrika strategierna är att utveckla arbetsmetoder och utföranden som är mera standardiserade. Genom att bli bättre på att ta till vara på effekten som uppstår när man upprepar liknande moment och projekt kan processer gå fortare och produktionen effektiviseras.

− Det här är man bra på inom bilindustrin. Där kan den första bilen vara väldigt dyr att producera medan den tusende har en mycket lägre produktionskostnad. Samtidigt är det viktigt att värna om kvalitén och möjligheten att kunna anpassa varje objekt.

Framtiden uppmanar även marknadens aktörer att delta i arbetet med att sänka produktionskostnaderna. Det kan exempelvis ske genom att i större utsträckning involvera dem redan i planeringsstadiet.

Entreprenörer får bidra

− Det handlar helt enkelt om att vara flexibel och ta hand om all kompetens som finns hos våra olika samarbetspartners. I stället för att vi lägger en färdig beställning hos en entreprenör kan de vara med tidigt och bidra med sina idéer och förslag på hur och vad som skulle kunna få ner kostnaderna, säger Dan Sandén.

Framtiden arbetar även med olika mobilitetslösningar vid byggplatsen, vilket frigör mark och minimerar behovet av p-platser.