Fler ska lockas att handla lokalt. Gårdsten växer, det byggs fler bostäder och fler flyttar dit. Nu ska också centrum utvecklas med målet att få fler att handla lokalt. “Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med Angereds centrum eller andra större centrum, det är inte det som är meningen heller”, säger Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

En utredning som konsultbolaget WSP gjort på uppdrag av de kommunala bolagen Gårdstensbostäder och Göteborgslokaler visar att det definitivt finns en framtid för bostadsnära centrum.

– Vi har ett lokalt centrum som är bostadsnära. Det är viktigt att ha ett dagligvarucentrum, man ser att det ökar närvaron av de boende och att de handlar där, säger Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder.

Blandade boendeformer

Det byggs mycket bostäder i Gårdsten och invånarantalet ökar. Fram till 2025 ska 1500 nya bostäder byggas och då väntas det bo runt 13 000 invånare i Gårdsten, mot dagens knappt 10 000.

– Det är blandade boendeformer som nu byggs i Gårdsten. Vi har gått från att allmännyttan ägt 85 procent av fastigheterna till 80 procent. När allt är byggt är vi nere i cirka 65 procent. Man bygger villor och radhus här nu, det har det varit ont om.

Många bostäder byggs i direkt anslutning till Gårdsten centrum. Dit hör till exempel ett 13 våningar högt bostadshus som Serneke bygger. Det heter Brf Utsikten och står klart för inflyttning i december 2021. Det ska också bland annat bli 300 hyresrätter i området med inflyttning 2022, 16 radhus med inflyttning 2023 och samma år ett vårdboende med 60 bostäder.

Få fler att handla i centrum

I takt med att Gårdsten växer är målet också att få fler att handla i sitt bostadsnära centrum i Gårdsten. Ungefär 22 procent av dem som bor i Gårdsten i dag gör sina vardagsinköp där idag, visar samma undersökning. Nu görs en satsning på att utveckla centrum där det i dag till exempel går att köpa fisk, chark, grönsaker och handla i mindre butiker. Det finns en vårdcentral som har öppet 365 dagar om året och tandläkare.

– Vi bygger ut centrum med andra butiker. Vi planerar för ett apotek. Apotek, tandläkare och vårdcentral är viktigt för att få folk att flytta hit.

Gårdstensbostäder ska också samla dagens tre kontor i ett nytt kontor i centrum, med planerad inflytt 2022.

– Det bostadsnära centrumet är en stor mötesplats och det innebär att vi kommer att vara ännu närmare dem som bor här. Vi har ju också öppet 365 dagar om året fram till 23 på kvällarna. Det är väldigt viktigt att vara närvarande, vi märker att det ger ökad trygghet och det har bidragit till att Gårdsten lämnat polisens lista för särskilt utsatta områden.