För positiv utveckling av stadskärnan. Göteborg Citysamverkan fått Europeisk quality mark-certifiering. Det är en kvalitetsmärkning för hur en stads aktörer arbetar tillsammans för att utveckla en attraktiv stadskärna. Certifieringen ses som ett kvitto på att utvecklingen av Göteborg City är sammanhållen, hållbar och strukturerad.

Inom Göteborg citysamverkan, som bildades 2019, arbetar handlarna, fastighetsägarna och Göteborgs Stad tillsammans för att utveckla stadskärnan.

– Vår extremt expansiva tillväxt och stadsutveckling i Göteborgs centrala delar ställer unika krav på dialog och samverkan mellan boende i Västsverige, Göteborgs Stad, företagare och organisationer, säger Henrik Olsson, cityledare vid Göteborg Citysamverkan.

Vill snabbt och friktionsfritt gå från idé till förverkligande

– Vi har tillsammans under de senaste åren fokuserat på att vidareutveckla våra demokratiska strukturer och entreprenöriella förhållningssätt så att vi kan gå från idé till förverkligande så snabbt och friktionsfritt som möjligt, säger Henrik Olsson.

Quality mark, QM, är en europeisk kvalitetsmärkning på hur olika aktörer i en stad arbetar tillsammans för att utveckla stadskärnan på ett strukturerat och positivt sätt.

Det är den rikstäckande organisationen Svenska stadskärnor som granskat Göteborg citysamverkans arbete och som nu delat ut certifieringen.