“Ett erkännande” Göteborgs Stad har fått pris för den digitala tvillingen Virtuella Göteborg. “Det är inspirerande för oss som arbetat med projektet att få ett erkännande på det här viset”, säger Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg på stadsbyggnadskontoret.

Priset delades ut under tisdagen under The Greatest day på Lindholmen science park. Årets GREAT initiativ har delats ut sedan 2010. Priset består av en glasskål och togs emot av Andreas Jonsson och Eric Jeansson från stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

– Att det just är GREAT som uppmärksammar vårt arbete visar också på vikten av samverkan mellan stad, akademi och näringsliv för att kunna lyckas. Tillsammans kan vi utveckla de nya lösningar som krävs för att hantera våra komplexa samhällsutmaningar, säger Eric Jeansson.

Samlingsplats för stadens data

Virtuella Göteborg är ett verktyg som skapar stor nytta i stadens verksamheter. Det gör det också möjligt att utveckla staden och tjänster för boende, besökare och näringsliv.

– Den digitala tvillingen blir en samlingsplats för all stadens data. Vi kommer att kunna skapa olika scenarier av hur den framtida staden kan tänkas se ut och fungera, vilket kommer att ge tjänstepersoner, politiker och medborgare en bättre förståelse och samsyn, som vi sedan kan ta bättre beslut ifrån, säger Andreas Jonsson, avdelningschef geodataavdelningen, stadsbyggnadskontoret.

Nätverket GREAT består av näringsliv, akademi och kommuner i Västsverige. GREAT arbetar för det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer, företag och organisationer.