Prototyp Göteborg 2023. Sommaren 2023, när Göteborg ska fira 400 år, blir stadens offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen kommer att byggas upp stegvis fram till 2023.

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av Göteborgs Stadstriennal (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Lyfter fram pågående projekt

 Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Prototyp Göteborg ska lyfta fram flera pågående projekt, i olika skalor – stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten.

– Vi gör väldigt bra saker i Göteborg och det vill vi lyfta, samtidigt vill vi problematisera stadsutveckling och ha en levande diskussion. En stad som växer fort innebär både framgång och utmaningar, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

Temat och formatet presenteras i samband med Arkitekturgalan i dag 7 april.