Samarbete och öppen källkod är nyckeln. Snart kan den som vill se en lättillgänglig översiktsplan för Göteborg i datorn eller mobilen. "Det ska bli lätt att hitta det man söker genom att klicka sig fram och växla mellan karta och text", säger Kristian Dahlén och Lina Samor från stadsbyggnadskontoret.

I två år har de lett arbetet med att digitalisera och visualisera översiktsplanen. Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige år 2017 om att stadens översiktsplan ska vara tillgänglig och anpassad för digitala plattformar.

En översiktsplan är en kommuns långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas. Den ger till exempel vägledning för arbetet med detaljplaner och vid beslut om bygglov.

Ny digital plattform

Nuvarande översiktsplan, som antogs 2009, finns på staden webbplats, men som statiska pdf:er. Den nya kommer också finnas som pdf, men genom den nya plattformen också helt digitalt.

Det blir ett webbaserat verktyg som bygger på ett samspel mellan översiktsplanens text och kartor i många lager. Där ska det gå lätt att klicka sig fram till den information man söker.

– Man kan fokusera på det område som man är intresserad av själv, till exempel sitt närområde och vad som gäller där, säger Lina Samor, från geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret och biträdande projektledare.

Många olika användare

Målsättningen är att den digitala översiktsplanen ska användas både av Göteborgs Stads förvaltningar, fastighetsutvecklare och exploatörer, men också av markägare och nyfikna medborgare.

– Att målgruppen är så bred och att allt tillgänglighetsanpassas efter personer med olika behov är en av utmaningarna i det här projektet, säger Kristian Dahlén från Strategiska avdelningen på stadsbyggnadskontoret och projektledare.

Samarbete och öppen källkod

Här har samarbetet inom staden och med andra kommuner – och att allt sker med öppen källkod varit en nyckel till framgång. I samarbetet ingår Kungsbacka och Halmstad och i grunden finns plattformen HAJK som cirka 15 kommuner samarbetar runt.

– Vi delar på arbetet och tillför allihop olika pusselbitar i projektet. Förutom att vi på det sättet spar både tid och pengar får vi hela tiden input och viktig kunskap som också spiller över till andra delar av stadens verksamheter, säger Lina Samor.

Ställs ut nästa år

Plattformen ska finnas på plats när nya översiktsplanen för Göteborg med fördjupningar ska ställas ut i början av nästa år.

– Vi har ett unikt samarbete kring det här i Västsverige. När vi väl lanserar plattformen hoppas vi att fler kommuner vill vara med och bidra, säger Kristian Dahlén.

I det digitala verktyget kommer man kunna klicka sig fram mellan karta och text.