Digitalt möte för kafé- och restaurangägare. Driver du kafé eller restaurang i Göteborg och vill ha uteservering under 2023? Då är det en god idé att vara med på ett digitalt informationsmöte den 9 december. “Tanken är att ge en samlad bild på vad man ska tänka på inför att ansöka om tillstånd för uteservering”, säger Henrik Kytö, verksamhetsutvecklare på trafikkontoret.

Det är stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i Göteborgs Stad som bjuder in kafé- och restaurangägare till det digitala informationsmötet. Den som vill ha uteservering på en offentlig plats som ägs av staden behöver ha tillstånd från polismyndigheten.

– Ansökan gör man till polisen och trafikkontoret blir sedan tillfrågade om att yttra sig gällande markanvändningen. Trafikkontoret kan säga ja eller nej till uteserveringen. Säger vi ja förenar vi det med villkor som behöver uppfyllas för att vi ska godkänna att det står en uteservering på vår mark, säger Henrik Kytö.

Aspekter som väger tungt

Det som väger tungt från både stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets sida har att göra med tillgänglighet och framkomlighet i staden.

– Vi vill att stadens allmänna utrymmen ska vara tillgängliga för alla och att det ska vara framkomligt i staden även om man ställer ut en uteservering, säger Henrik Kytö.

Vad brukar ni få för frågor om uteserveringar?

– Det kan röra sig om hur stor yta av en trottoar eller gångbana man får lov att använda, hur stor uteserveringen kan vara, vad det finns för regler kring en avgränsning och hur den ska vara utformad för att den inte ska vara ett tillgänglighetsproblem. Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt framtagna riktlinjer och krav på utformning av uteserveringar som vi kommer att informera om på mötet, säger Henrik Kytö.

Markupplåtelse och bygglov

Trafikkontoret yttrar sig till polisen gällande markanvändning.Stadsbyggnadskontoret är involverat när det krävs bygglov.

– Vad som gäller för uteserveringar beror på var den ska placeras och vilken typ av uteservering man har tänkt ha. Om det krävs bygglov kan man ta reda på via vår hemsida (se länk nedan). Det finns också gränsfall, så är man osäker går det bra att höra av sig till vår kundservice, säger Johanna Forsman, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret.

När ska man ansöka om att få ha uteservering?

– Var ute med din ansökan i så god tid som möjligt för att hinna få både markupplåtelse och bygglov i tid till säsongen börjar, säger Henrik Kytö.

– Det börjar bli ganska bråttom att skicka in ansökningar, framför allt för uteserveringar som kräver bygglov. Det är en ganska lång process och det är också därför vi har informationsmötet i december och inte i januari eller februari, säger Johanna Forsman.

Ställ frågor

Informationsmötet hålls digitalt den 9 december klockan klockan 8.30-9.15 (läs mer i länken nedan) och det går att ställa frågor i chatten under mötet. Förutom stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret medverkar också andra förvaltningar i Göteborgs Stad, räddningstjänst och polis.

– Det är många inblandade i tillståndsprocessen och vi har bjudit in alla till mötet, så att kafé- och restaurangägarna ska kunna ställa frågor och få svar om hela processen, säger Johanna Forsman.

Har du frågor om mötet? Skicka dem till uteserveringar@sbk.goteborg.se