Öppen för allmänheten. Vilka effekter får stadsplanering och investeringar på människors livsvillkor? 27 maj hålls digitala konferensen Att styra mot socialt hållbara städer. Göteborgs Stad deltar och pratar om fallstudien där man har tittat närmare på lägenhetsstorlekar i området Backaplan.

Projektet Sigurd ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsplaneringsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling. Projektet drivs av Vinnova och Göteborgs Stad är samarbetspartner.

På konferensen får deltagarna ta del av rapporter, fallstudier och implementeringsförslag. Det blir samtal om utmaningarna och möjliga vägar framåt.

Panelsamtal och digitalt mingel

Dag Magnusson, projektledare för samhällsekonomiska analyser på stadsbyggnadskontoret kommer att prata under rubriken Vad har gjorts i fallstudierna i Göteborgs och Borås? Vilka resultat har kommit fram?

Det blir också panelsamtal och ett informellt digitalt eftermingel.

Konferensen pågår klockan 13–16. Anmälan ska göras senast 25 maj.