Ta en tur med familj och vänner i jul.   I vanliga fall tar Älvrummet emot besökare i sina lokaler på Lindholmspiren. Nu erbjuder de i stället en digital tur runt Älvstaden. Den guidade visningen tar besökaren med till Älvstadens alla områden och ger en inblick i de projekt som planeras och som har genomförts.

Älvrummet är ett besökscentrum som ordnar bland annat föreläsningar, guidade visningar och utställningar för att berätta om stadsutvecklingen i Göteborgs innerstad. På grund av pandemin har Älvrummet varit tvungna att tänka nytt och erbjuder nu digitala, guidade visningar.

− På sätt kan vi ha en fortsatt dialog med våra besökare och samtidigt utvecklar vi Älvrummets verksamhet, säger Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Älvrummet.

På Älvrummets webbsida finns bokningsformulär för att anmäla sig till en visning.

Tar avstamp i historien

Den guidade turen sker via Teams och börjar med en historisk tillbakablick.

− Den tar bland annat upp stadens varsepok, som alla kanske inte känner till, och som ger en större förståelse för området, Maria Karlsson

Visningen fortsätter med utgångpunkt i den modell av staden som finns på Älvrummet och avslutas med möjlighet att ställa frågor.

Älvrummet har öppet i mellandagarna och tar emot bokningar från både enskilda personer och större grupper.