Höstens första avsnitt av Göteborg Stads podcast Götepod handlar om hur vi kan öka det hållbara resandet i Göteborg. Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med trafikdirektör Kristina Lindfors och Västtrafiks vd Lars Backström om hur vi kan och bör resa i framtidens Göteborg.

Här kan du lyssna på podden: Hur ökar vi det hållbara resandet i Göteborg

Hur kommer vi kunna ta oss fram i en stad som fortsätter att växa och förtätas? Hur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart resande, vilket är helt nödvändigt för att klara våra klimatåtaganden och för att skapa goda livsmiljöer i Göteborg? Och hur stärker vi och gör kollektivtrafiken mer attraktiv? Exempel på saker som nämns i samtalet: Västlänken, Koll2035, Miljö-och klimatprogrammet, nya tunnlar och broar över älven, elbussar, framtidens färjetrafik.

Du hittar Götepod där andra poddar finns eller genom att klicka på länken här ovan.