"Har varit ett omfattande arbete" Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar från arkitekturbranschen med 112 bidrag till arkitekttävlingen. Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut.

Vinnarna Aron Wändahl Högberg och Benjamin Gillner, arkitekter på Högberg Gillner Arkitektur AB. Foto: Anna Reuter Metelius

– Det har varit ett omfattande arbete att utse en vinnare i denna tävling. Brunnsparken är en av Göteborgs mest välbesökta och kända platser och läget mitt i den historiska stadskärnan ställer höga krav på byggnadens gestaltning. Vi är nu väldigt glada över att kunna tillkännage att Rödmönja är det vinnande tävlingsförslaget, säger juryns ordförande Charlotte Karlsson, projektledare för Brunnsparkens nya cafébyggnad på fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Vinnare av arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad är förslaget Rödmönja. Bakom förslaget står Högberg Gillner arkitektkontor AB. Avsikten är att det vinnande arkitektteamet får det fortsatta uppdraget att projektera byggnaden, utöver en prissumma om 120 000 SEK.

Hyllning till de små byggnadernas arkitektur

Det är fler kriterier än enbart utseendet på byggnaden som avgjort vinnare. Kriterier som väger in är exempelvis hur väl gestaltad byggnaden är med avseende på trygghetsaspekter på platsen, tillgänglighet, begränsat klimatavtryck och framtida förvaltning av byggnaden avseende skötsel, drift och underhåll.

– Vi i juryn har imponerats av mängden genomarbetade och kreativa förslag som har inkommit till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Tävlingen har blivit som en hyllning till de för stadsmiljön så viktiga små byggnadernas arkitektur – vilka så många ser och kommer nära i vardagen. De över hundra förslagen som på kort tid har arbetats fram som lösningar på en komplex och utmanande uppgift är resultat av ett stort och värdefullt engagemang för Göteborgs arkitektur och stadsutveckling, säger Anna Reuter Metelius, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och kulturmiljöspecialist.