Nu får göteborgarna tycka till. Ett nytt kapitel väntar för Slakthusområdet. Det idag avskuret belägna industriområdet ska knytas ihop med Gamlestaden och bli en mötesplats med restauranger, affärer, kulturevenemang och arbetsplatser. Nu presenterar stadsbyggnadskontoret ett förslag till program för området och vill veta vad göteborgarna tycker.

Historisk bild över Slakthusområdet.

Historisk bild över Slakthusområdet.

Slakthusområdet, som ligger mellan Marieholmsleden och Gamlestaden, tog form i början av 1900−talet när kommunen ville förbättra de hygieniska förhållandena vid slakt och hantering av kött. Idag är det främst en plats där företag har kontor i de gamla byggnaderna som vittnar om en annan tid.

− Det är också ett område med fantastiska möjligheter. Närheten till Säveån och Gamlestaden öppnar för möjligheteten att forma en levande, vattennära och central stadsdel, säger Ivana Markovic, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Nära knutpunkt för trafik

Utvecklingen av Slakthusområdet är ytterligare en pusselbit i det omfattande utvecklingsarbete av Gamlestaden som pågått i flera år. Nu är det Slakthusområdets tur att ta ett steg fram och i början av november låg ett förslag till program för området färdigt. Det målar upp ett framtida stadsområde där den kulturhistoriska miljön är bevarad och anpassad för att fungera som en mötesplats med restauranger, hotell och kulturevenemang. Det ska även finnas plats för företag och olika affärsverksamheter.

− Slakthusgatan ska bli en mer stadsmässig gata med utbyggnad av ett nytt Slakthusmot och vi ska stärka kopplingen till Gamlestaden samt det centrala och östra delarna av Göteborg. Med en stor knutpunkt för kollektivtrafik nära finns goda förutsättningar för att både umgås och jobba i Slakthusområdet.

Delta i digitalt möte

I arbetet med programmet har BID Gamlestaden, som står för business improvment district och är ett forum för samverkan, varit en viktig källa till idéer och kunskap. Genom BID Gamlestaden har fasighetssägare och offentliga aktörer arbetat tillsammans sedan 2001 för att ta fram åtgärder som ska göra Gamlestaden till ett tryggare och attraktivare område. Även Slakthusområdet är utsedd till BID och varit inkluderat i arbetet med BID Gamlestaden.

Fram till den 14 december finns det möjlighet att påverka programmet genom att lämna in skriftliga synpunkter via e−post eller med post till stadsbyggnadskontoret. Det går också bra att delta i ett digitalt samrådsmöte den 16 november där programmet kommer att presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor och dela sina reflektioner.

− Än så länge är det bara idéer. Nu vill vi höra vad så väl fastighetsägare som enskilda göteborgare tycker, säger Ivana Markovic.

Flygfoto över slakthusområdet.

Slakthusområdet idag. Foto: stadsbyggnadskontoret.