Tuve torg i topp. En undersökning visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Tuve torg fick högst helhetsbetyg och Axel Dahlströms torg upplevs som mest tryggt. “Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Det är andra året som Göteborgslokalers torg är med i Framtidenkoncernens stora boendeundersökning. Enkäten skickas till boende hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon. De har sedan hösten 2021 möjlighet att svara på vad de tycker om sitt lokala torg bland handelsplatser som Göteborgslokaler förvaltar. Boende får kryssa i vilket som är deras lokala torg och svara på frågor om utbud, trygghet och skötsel. De har också möjlighet att lämna textsvar.

Ger en bra bild

Det ger en bra bild av vad kunderna önskar när det gäller utbud av handel och service. De vill till exempel ha apotek, gym, restaurang, vård och offentlig service, livsmedelsbutik, kafé/bageri, bibliotek, frisör och frukt och grönt.

– På de flesta av våra handelsplatser har vi dessa verksamheter. Det är fint att se att det är just detta utbud av handel och service som efterfrågas, säger Pia Johnson.

Viktiga svar

Boende får svara på enkäten med betygen mycket bra, ganska bra, inte så bra eller dåligt. Betygen räknas ihop till procent baserat på hur många som svarat mycket bra eller ganska bra. 100 är max. Nivån låg på en hög nivå för 2021 och höjdes ytterligare i 2022 års undersökning.

– Nu analyserar vi handelsplats för handelsplats utifrån lokala förutsättningar. Resultaten av enkätens svar är oerhört viktiga för oss och ligger till grund för framtida planering, säger Pia Johnson.

Trygghet är en utmaning

Trygghet är en fortsatt stor utmaning. Om besökare inte upplever sitt trog som tryggt hjälper det inte att det finns ett bra utbud av handel och service. På Länsmanstorget skedde en skottlossning i juli 2022 och det påverkade samtliga betyg på torget i undersökningen.

Fortsätter att förbättra

Enkäten genomfördes 26 september – 14 november 2022 och besvarades av cirka 20 600 bostadshyresgäster. Lokalhyresgäster, företagarföreningar och marknadsråd kommer att informeras om resultaten.

– Tillsammans ser vi hur vi skall jobba för att bibehålla den fina nivån och vad vi kan göra ännu bättre, säger Pia Johnson.