Lyxbutiker och aktivitetsytor. Hur skulle området vid Lilla Bommen utvecklas om stadens unga fick bestämma? 200 högstadieelever på Svartedalsskolan och Sjumilaskolan har jobbat med just detta. Nu visas deras kreativa förslag på Älvrummet under två veckor.

Peab och Vasakronan står bakom Plantskolan-projektet där elever i Göteborgs Stad från Svartedalsskolan och Sjumilaskolan på Hisingen deltagit. I projektet har ungdomarna, som nu går i nian, introducerats för bygg- och fastighetsbranschen.

Louise Lindblom.

– Meningen från Peabs och Vasakronans håll var att de ville jobba med elever och ta del av deras idéer och tankar. De har kommit till oss med professionella föreläsare och vi har även haft workshops, säger Louise Lindblom, som varit projektledare tillsammans med teknikläraren Mats Ellerström på Svartedalsskolan.

Byggt 3D-modeller

Det är området vid Lilla Bommen som frigjorts när Götaälvbron rivits som eleverna har fått fundera kring. Vad vill kommande generationer ha för att de ska vilja fortsätta leva i Göteborg? Vad saknas?

Eleverna har skissat på idéer och sedan byggt modeller i 3D. Det är dessa modeller tillsammans med texter som visas på Älvrummet fram till 20 februari.

– Det är allt från lyxbutiker till basketplaner. Många av idéerna rör aktivitet. Många har tänkt att det ska vara en yta för alla åldrar, med kaféer, bänkar med mera. Men det är ett stort spann. En del har byggt ut sina modeller över vattnet, för att skapa en pirkänsla.

SO, bild och teknik

Projektet började när eleverna gick höstterminen i åttan, men fick ta ett uppehåll när pandemin satte stopp för besök på skolan. Det var först under höstterminen i nian arbetet kunde fortsätta.

– Projektet har sträckt sig över flera skolämnen. Jag har varit deras SO-lärare och där har vi till exempel tittat på vad det finns för historia på platsen. Vi har också jobbat med arkitektur inom ämnet bild genom att titta närmare på andra städer som har vattnet nära. Eleverna har även jobbat med projektet på tekniklektioner, säger Louise Lindblom.

Introducerats för byggbranschen

Tanken bakom skolprojektet är att det ska fungera som en slags brygga mellan elever, markägare och politiker och att det ska stärka de ungas känsla av tillhörighet och att saker går att påverka. Men det övergripande syftet har varit att introducera byggbranschen för unga och visa att det finns en plats för alla, oavsett ursprung, kön eller intresse.

– Projektets samarbetspartners har jobbat aktivt med att synliggöra alla yrken som kan finnas på ett bygge – elektriker, snickare, projektledare med mera. Peabs projektansvarige, Olof Wedel, har jobbat superbra med eleverna och det har även funnits möjlighet att få sommarjobba inom branschen.

Sommaren 2021 fick fem av eleverna på Svartedalsskolan sommarjobb till avtalsenlig lön under en vecka och fick bygga parklets och annat som nu står vid Läppstiftet.

– Nu till sommaren kommer platserna att utökas, men det finns ett aktivt jämlikhetstänk som innebär att det måste vara lika många tjejer som killar som söker platserna, säger Louise Lindblom.