Inflytande kring stadsutveckling. Socialförvaltningen Hisingen och Hyresgästföreningen har knackat dörr för att ta reda på invånarnas syn kring utvecklingen av Lindholmen. Underlaget från enkätundersökningen är en viktig kunskapsbas kring lokala behov och förutsättningar och ska nu användas i det fortsatta programarbetet för stadsdelen.

Det handlar om ett pilotprojekt där Hyresgästföreningen region Västra Sverige och Socialförvaltningen tillsammans undersökt invånarnas syn på Lindholmen – ett område som kommer att växa framöver med bland annat cirka 2 700 bostäder.

– Genom att samverka tillsammans med civilsamhällesorganisationer, som Hyresgästföreningen, blir vi starkare i arbetet med att lyfta de lokala behoven på Lindholmen och bidra till en socialt hållbar stadsutveckling, säger Karita Saapunki Björk, avdelningschef för stadsområde välfärd och fritid på Socialförvaltningen Hisingen.

474 personer intervjuades

6 400 dörrar knackades, under november och december 2022, i bland annat Lindholmen, Kyrkbyn och Eriksberg av 17 ungdomar som anställts inom projektet. 474 respondenter intervjuades. De fick svara på frågor om hur ofta de besökte olika platser, hur de upplever platserna utifrån flera olika aspekter.

Många som svarade vill se fler grönområden på Lindholmen. Många ansåg också att fler mötesplatser, kaféer och restauranger och ställen där de kan göra sina vardagsinköp skulle locka fler att vara i området oftare. Det finns också en önskan om att stärka stråken till Lindholmen och jobba med de mentala barriärerna som finns mellan de omgivande stadsdelarna.